Vollegrond

Nieuws

CBAV wil naar ‘Michelingids Bemestingsadviezen’

De Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrond ziet de noodzaak van het vernieuwen van de huidige bemestingsadviezen, zoals die zijn opgenomen in het Handboek Bodem en Bemesting. Dat is nodig gezien de veranderingen in bemestingsmethoden en in de analysemethoden van veel laboratoria, stelt het CBAV. De Commissie wil naar een beoordelingssysteem van adviezen op basis van kwaliteit, met sterren die de mate van onderbouwing weergeven.

Een bemestingsadvies dat in het nieuwe beoordelingssysteem van de Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrond (CBAV) 3 sterren krijgt, is een volledig wetenschappelijk onderbouwd advies. Bij 2 sterren is er een beperkte onderbouwing en bij 1 ster is er een zeer beperkte maar belangrijke onderbouwing. Het wordt voor iedereen mogelijk om een verzoek in te dienen voor opname van het advies in het Handboek Bodem en Bemesting. Dat 'boek' is overigens digitaal en te vinden op handboekbodemenbemesting.nl.

Extractiemethoden met calciumchloride

De eerste stappen richting nieuwe adviezen op basis van nieuwe analysemethoden zijn reeds gezet. In samenwerking met Eurofins Agro wordt er gewerkt aan nieuwe adviezen gebaseerd op de extractiemethode met calciumchloride. Binnenkort zullen in het Handboek de adviezen op basis van de calciumchloridemethode verschijnen voor pH en Mg.

Veranderingen in Handboek

Andere ontwikkelingen zijn actualisering van de stikstofbemestingsrichtlijnen van een aantal gewassen, opname van een zwavelbemestingsadvies, herbeoordeling adviezen magnesium, calcium en spoorelementen, opname hoofdstuk organische stof, rijenbemestingsadviezen en uitbreiding van de advisering naar bodemkwaliteit (bodemleven).

Benodigde aanvullingen Handboek

Ook nieuwe methoden zoals plantsapanalyses, bodembalansanalyses en de Spurwaymethode ontbreken vooralsnog in het Handboek. De nieuwe methoden zijn vaak niet onafhankelijk en wetenschappelijk getoetst. De huidige adviezen uit het Handboek sluiten niet altijd aan bij de adviezen die telers in de praktijk krijgen. Ook zijn de oude adviezen gebaseerd op oude rassen met lagere producties en minder opname van nutriënten. De zorg voor het milieu ontbreekt bij de huidige adviezen in het Handboek.

Of registreer je om te kunnen reageren.