Vollegrond

Nieuws

Tegemoetkoming premie weersverzekering zakt naar 62%

De subsidie op het premiebedrag voor de brede weersverzekering over het jaar 2016 gaat omlaag van 65% naar 62%. Dat komt omdat het budget van €9 miljoen dit jaar voor het eerst overschreden is.

In 2016 zijn er met de Gecombineerde opgave 1.739 aanvragen ingediend voor de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering. In 2015 waren dit 1.431 aanvragen. Deze stijging komt door de steeds grotere bekendheid met de brede weersverzekering en de mogelijkheid een tegemoetkoming van de premie aan te vragen. Ook het feit dat extreme weersomstandigheden steeds vaker voor flinke schade zorgen, maakt dat meer ondernemers een brede weersverzekering afsluiten.

€9 miljoen maximaal

Tot op heden is jaarlijks €9 miljoen beschikbaar voor de tegemoetkoming. Het is het eerste jaar dat dit budget niet toereikend is. Daarom besloot het ministerie van Economische Zaken het subsidiepercentage te verlagen van vorig jaar nog 65%, naar dit jaar 62%. In december 2016 ontvangt het grootste deel van de aanvragers de beslissing op de aanvraag. De rest volgt in de eerste maanden van 2017.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Het ministerie biedt agrarisch ondernemers de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering om zich te verzekeren tegen schade aan gewassen door ongunstige en extreme weersomstandigheden (ijzel, storm of brand door blikseminslag). Het gaat om ondernemers met landbouwgrond met open teelt, zoals fruitteelt, akkerbouw of vollegrondsgroenteteelt. Zij kunnen met de Gecomineerde Opgave een tegemoetkoming aanvragen voor een deel van de verzekeringspremie.

Die Vereinigte Hagel, AgriVer en OFH hebben de brede weersverzekering in hun verzekeringspakket.

Of registreer je om te kunnen reageren.