Vollegrond

Nieuws

Eurofins constateert steeds minder zwavel in de grond

Het zwavelgehalte in de Nederlandse bodem is in de afgelopen tien jaar sterk afgenomen. Op kleigronden is de afname gemiddeld 15%, op zandgronden zelfs meer dan 30% in de periode 2005-2015.

Eurofins Agro constateert dat S-totaalgehalten significant teruglopen. De capaciteit van de bodem om gewassen van zwavel te voorzien, wordt daarmee minder. Dat komt terug in de C/S-ratio van een grond. Die is op met name zandgrond toegenomen. De C/S-ratio is een maat voor de hoeveelheid zwavel die vrij kan komen bij afbraak van organische stof. Hoe hoger de C/S-ratio, hoe minder zwavel vrijkomt. “Er wordt dus niet alleen minder zwavel aangevoerd vanuit de lucht (depositie), er wordt ook minder aangevoerd door mineralisatie”, stelt Arjan Reijneveld (Productmanager Eurofins Agro). Volgens hem is de stijging van de gemiddelde C/S-ratio een indicator dat er wat aan de hand is met de kwaliteit van organische stof. “Wij zien gemiddeld nog geen afnemende gehaltes organische stof in de bodem. De kwantiteit blijft dus gelijk, maar de kwaliteit verandert dus wel.”

50 kilo per hectare

Eind vorige eeuw werd door Eurofins nauwelijks zwavelgebrek vastgesteld. Via depositie werd toen nog continu zwavel aangevoerd, tot wel meer dan 50 kilo per hectare. De laatste jaren gebeurt dit echter niet meer: door milieumaatregelen is de aanvoer ‘uit de lucht’ vrijwel nihil. Verder is de aanvoer via dierlijke mest minder geworden door het mestbeleid. Daarnaast is zwavel in mest vooral organisch gebonden en zal daarom zeker in het vroege voorjaar nauwelijks bijdragen aan de zwavelvoorziening voor de gewassen.

Zwavel tijdens het seizoen bijsturen

In het grondonderzoek meet Eurofins Agro zowel S-totaal als de C/S en sinds dit seizoen ook de minerale (plant beschikbare) zwavel. De gebruiker ziet hierdoor of het zinvol is bij te sturen op zwavel. Zeker voor zwavelbehoeftige gewassen is een kunstmestgift vroeg in het seizoen (als de mineralisatie nog niet op gang is) vaak rendabel.

Of registreer je om te kunnen reageren.