Vollegrond

Nieuws

‘Wéér een heel bijzonder jaar voor broccoli’

Het cliché dat ieder jaar weer een bijzonder jaar is, gaat al jaren op en zal nog jaren opgaan. Maar dit jaar was wel héél bijzonder, stelde broccoliteler en gelegenheidsvoorzitter Peter Appelman wat cynisch vast, bijna zeker wetende dat volgend jaar wéér heel bijzonder zal zijn. Het bijzondere uitte zich dit jaar mede in vrij sterk wisselende bedrijfsresultaten per teler en een explosie aan koolmotjes.

Peter Appelman trok zijn conclusie als gelegenheidsvoorzitter op een jaarlijkse bijeenkomst van broccolitelers, aan het einde van het seizoen. Regionale verschillen in insectendruk zijn mede verantwoordelijk voor het verschil in bedrijfsresultaat per teler, zo bleek tijdens een rondje langs de 9 aanwezige telers in de propvolle kantine van Plantenkwekerij Beekenkamp in Lutjebroek. Percelen broccoli in de Wieringermeer hadden duidelijk nog meer last van koolmot en trips dan percelen buiten deze regio. Verder had de ene teler meer problemen om zijn plantschema uit te voeren dan een ander.

Verschillen in productie

De grote lijn is wel dat de productie dit jaar lager is uitgevallen dan gemiddeld, met grote verschillen in slagingspercentages, deels te verklaren door het (gedwongen) verschil in de rassenkeuze, maar ook door het bij elkaar lopen van plantingen in september waardoor telers kilo's hebben laten liggen. Volgens een medewerker van Bakker Barendrecht waren er in die periode door de droogte en de hitte (logischerwijs) meer kwaliteitsproblemen, zoals geelverkleuring van het scherm, in het Zuiden dan in het Noorden van Nederland.

Redelijk goede prijzen

Over het algemeen waren de prijzen redelijk goed, maar niet zodanig dat ze de lagere productie helemaal konden compenseren. Zeker de laatste twee maanden van het seizoen stonden de prijzen onder druk. Dat betekent dat de ene teler van een redelijk goed seizoen, en de ander van een heel matig seizoen spreekt.

Hard gelach

In Noord-Holland is men zich ervan bewust dat een deel van hun omzet veroorzaakt is door de problemen die er in Zuidoost-Nederland zijn geweest. "Voor hen is het dit jaar een hard gelach, want je staat als teler machteloos", verwoordde Appelman zijn betrokkenheid. "Dit jaar trof dat hen, in een volgend jaar kan het omgekeerde het geval zijn."

Ziekten en plagen

Op gebied van ziekten en plagen kenmerkte dit seizoen zich door een explosie van koolmotjes aan begin van het seizoen en dat bleef gedurende het seizoen in meer of mindere mate parten spelen. Het (niet) ter beschikking hebben van (echt) goed werkende middelen is hiermee in ieder geval weer onomstotelijk aangetoond.

Met name eind juni/begin juli was sprake van schermrot waarbij de verschillen in mate van gevoeligheid die er tussen de rassen zijn opnieuw tot uiting kwamen. Vanwege smet zijn er in die periode percelen gefreesd.

Of registreer je om te kunnen reageren.