Vollegrond

Nieuws

Onderhandelingen contracteelt erwten België mislukt

De eerste onderhandelingen in België over de contractprijzen voor erwten van oogstjaar 2017 hebben niets opgeleverd.

Telersvereniging Ingro wil een prijsverhoging, omdat 2016 voor veel telers van industriegroente een rampjaar was vanwege een slechte oogst. De verwerkers zeggen dat zij ook een slecht jaar hebben vanwege de lage productie, en zich geen hogere prijs kunnen veroorloven.

Profiteren van contractclausule 'onbegrijpelijk'

Directeur van Ingro Hilde Dhuyvetter is teleurgesteld. “In de contracten voor de erwtenteelt staat een financieel plafond van €2.150 per hectare. Verdient de teler meer, dan heeft de afnemer het recht om voor de meeropbrengst slechts 75% van de contractprijs te betalen. De enkelingen die in 2016 een goede erwtenoogst realiseerden en uitzicht hadden op een goede financiële opbrengst, zagen hun meeropbrengst toch afgeroomd worden.”

Ingro vindt het onbegrijpelijk dat een aantal afnemers profiteerden van de contractclausule in een jaar waarin het aanbod erg klein is. Dhuyvetter: “Zo ondergraven ze hun claim dat je het financieel rendement van de teelt over meerdere jaren moet bekijken.”

Wintertarwe betere keuze dan risicovolle erwtenteelt

Zowel de boerenorganisaties ABS en Boerenbond als Ingro lijken tot de conclusie te komen dat wintertarwe een betere keuze kan zijn in het bouwplan dan de meer risicovolle erwtenteelt. Maar door de lage tarweprijzen zijn wintertarwe of korrelmais geen aantrekkelijke alternatieven. Volgens Dhuyvetter hebben de verwerkers van industriegroente hun afzetprijzen verhoogd. “Het wordt dus doorgerekend verderop in de keten, maar de afnemers van industriegroente oefenen tegelijk ook prijsdruk uit op hun telers-leveranciers.”

Ingro is een vereniging van ongeveer 1.200 telers van industriegroente. De teler verkoopt de groente aan Ingro die het doorverkoopt aan verwerkers en handelaren. Ingro verhandelde in 2015 bijna 480.000 ton groente en realiseerde een omzet van €92 miljoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.