Vollegrond

Nieuws

Ironman heeft vooralsnog geen concurrentie te duchten

Het aanbod aan zaad van het broccoliras Ironman was dit jaar weliswaar weer veel ruimer dan in 2015, toch had zaadfirma Seminis er ook weer niet zoveel zaad dat aan alle vraag kon worden voldaan. Andere zaadfirma’s probeerden dat gat in te vullen, maar met wisselende resultaten.

Maar allereerst valt er nieuws te melden op het mechanisatiefront bij broccoli. Er zal een roosmachine worden gebouwd en een volautomatische oogstmachine is in ontwikkeling. De ontwikkeling van de oogstmachine is in een zeer ver gevorderd stadium. De machine mag zich nu al verheugen over grote belangstelling, zo werd op een bijeenkomst van broccolitelers in het Noord-Hollandse Lutjebroek duidelijk.
De Poolse roosmachine die Syngenta tijdens de rassendagen demonstreerde, krijgt een Noord-Hollands vervolg. Er is belangstelling vanuit drie groente verwerkende bedrijven en enkele telers om met een dergelijke machine aan de slag te gaan. Het Mechanisatiebedrijf Van der Sluis gaat deze machine in de komende maanden bouwen. Het is de bedoeling dat de machine komend seizoen gaat draaien om ervaring op te doen met de teelt en de verwerking van dit product. Het voor deze oogstwijze geschikte ras heet Montflor, een multi-florettestype.

Syngenta

Maar terug naar de rassen... Joop Hof van Syngenta gaf op de bijeenkomst toe dat hun ras Betsy 'geen wereldverbetering' was ten opzichte van Ironman. Met name in het begin van het seizoen liet het ras steken vallen. De vorm van het scherm is mooi,  maar kattenogen en wat losse zijkanten speelden het ras parten. Later in het seizoen voldeed het ras wat beter. Van de nummers SGD 65282 en SGD 93888 heeft in Syngenta voor 2017 proefzaden beschikbaar. Het eerste nummer lijkt sterk tegen schermrot, het tweede lijkt sterk op Ironman en is vijf dagen vroeger.

Bejo

Bejo zocht het in de rassen Malibu, Covina en Delano om de concurrentie met Ironman aan te gaan. Volgens Joris Ursem voldeed Malibu in de vroege teelt bij veel telers goed, evenals in voorgaande jaren. Op advies van Bejo heeft een aantal telers het ras later ingezet, vanwege de relatieve sterkte tegen schermrot. Over het algemeen heeft Malibu daar goed voldaan.

De ervaringen met Covina waren wat wisselend. Over Delano is Bejo voorzichtig positief op basis van praktijkervaringen dit jaar op kleine schaal. Het ras zit in het laat zomer/vroege herfst segment. Het aantal groeidagen zit tussen Steel in Ironman in. Delano maakt makkelijk ponders, heeft een rond, donkergroen scherm met fijne knoppen. Het uitstalleven lijkt goed. In 2017 is er proefzaad beschikbaar.

Sakata

Sakata probeerde met Eos in het gat van Ironman te springen. In de vroege teelt ging dat goed, maar in juni had het ras veel last van schermrot. In september was het ras daar vrij van. Pieter Vermeulen hoopt dat Eos in 2017 in de vroege teelt in ieder geval nog een kans krijgt. Van Achilles voor de vroege teelt is zaad beschikbaar, van Chronos is voor 2017 al het beschikbare zaad inmiddels verdeeld. Naxos is op beperkte schaal beschikbaar, evenals Triton. Van Parthenon is voldoende zaad beschikbaar.

Hazera

Frans van der Ploeg van Hazera meldde dat er in 2017 geen zaad beschikbaar is van Kuba. Met het nummer 3528 werden in 2016 zeer wisselende ervaringen opgedaan. De zaadfirma wil het ras alleen nog voor het najaar positioneren in verband met de geringe gevoeligheid voor schermrot. Van Koros en Sirtaki is voldoende zaad beschikbaar. In verband met kattenogen heeft Sirtaki een slechte naam bij de handel. Volgens Van der Ploeg valt het ras niet tegen, maar zal het geen hoofdras worden.

Seminis

Seminis heeft Titanium beschikbaar, liet Bas Bouhuijzen weten. De resultaten in 2016 wisselden van heel goed, maar soms had het ras ook last van holle stengels en paarsverkleuring. Van Steel en Ironman is voldoende zaad beschikbaar, hoewel de zaadkwaliteit van Steel wat wisselend blijkt te zijn. Voor 2017 zijn er 2 nieuwe nummers waarvan beperkt zaad beschikbaar is: SVR 166 voor de vroege teelt en SVR 224 voor in de zomerteelt, met de vroegheid van Ironman. Seminis stopt met het nummer SVR 225 in verband met de gevoeligheid voor valse meeldauw.

Rijk Zwaan

John Buijsman van Rijk Zwaan maakte bekend dat de firma in Nederland stopt met het ras Vicario. Het ras is zeer uniform, maar blijkt onvoldoende stabiel. Voor 2017 zullen er op kleine schaal een of twee rassen worden getest. Die rassen zitten in de oogstperiode van de vroegste Steel.

Takii Seed

De rassen Quinta, Atlantis en Confidant van Takii Seed zijn voornamelijk voor de hobbymarkt en niet voor de professionele teelt in Nederland. In 2016 introduceerde Takii het ras Thunder Dome (TBR-508)  dat volgens Chris Matthijsse vooral geschikt is voor de herfstteelt. Het ras is de eerste van een reeks rassen die in ontwikkeling zijn voor regio Noordwest-Europa. Er is veel vraag vanuit biologische telers naar het ras, omdat het ras niet CMS is. Vanaf 2017 is er ook proefzaad beschikbaar van de  CMS  versie van Thunder Dome.

Enza Zaden

Enza Zaden heeft een Californisch zaadveredelingsbedrijf dat gespecialiseerd is in broccoli overgenomen en wil op die manier een volwaardige speler worden op de markt van broccolirassen. De ouderlijnen die de betreffende firma ontwikkelde zijn hittebestendig, maar gekeken wordt welke lijnen het meest geschikt zijn onder de omstandigheden in Noordwest-Europa. Fokke Hoeksma verwacht de eerste beproefwaardige nummers voor onder andere Nederland op zijn vroegst in 2017 op  kleine schaal te gaan testen.

Of registreer je om te kunnen reageren.