Vollegrond

Nieuws

Beroep tegen vrijgeven informatie over imidacloprid

Zowel Bayer CropScience als De Bijenstichting gaan in beroep tegen de uitspraak van het College van Beroep over het gedeeltelijk openbaar maken van documenten die het Ctgb heeft gebruikt bij de beoordeling van imidacloprid.

Bayer Cropscience gaat in beroep tegen het besluit van het College om een aantal documenten uit het dossier openbaar te maken, terwijl de Bijenstichting in beroep gaat tegen het juist niet-openbaar maken van andere delen van het dossier. Een deelvraag in deze procedure – de interpretatie van bepalingen uit het Europese 'Verdrag van Aarhus' – is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven voorgelegd aan het Europese Hof.

Vertrouwelijk of niet

Het Europees Hof van Justitie deed op 23 november 2016 op verzoek van het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak over de interpretatie van (het vrijgeven van) 'informatie over emissies in het milieu'. In de beslissing weegt het Hof enerzijds de vertrouwelijkheidsregels in regelgeving over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en anderzijds de algemene regels over toegang tot informatie op milieugebied zoals vastgelegd in de Europese richtlijn 2003/4. Het Europees Hof besluit dat 'alleen de relevante gegevens die uit de informatiebron over emissies in het milieu kunnen worden gedestilleerd, openbaar moeten worden gemaakt, voor zover die gegevens van andere informatie in die bron kunnen worden gescheiden. Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of dit het geval is'.

Het Ctgb verwacht dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven de procedure nu spoedig zal voortzetten en wacht het oordeel van de rechter af.

Of registreer je om te kunnen reageren.