Vollegrond

Nieuws

Peenplatform wil meer zijn dan een veld wortelen

Aan het rijtje platforms voor vollegrondsgroenten is er eentje toegevoegd: het Peenplatform. Naast onderzoek naar peen wil het platform het instrument worden waar kennis en innovatie bij elkaar komen, zoals Ulko Stoll van vollegrondsgroente.net het verwoordde. De LTO kerngroep peen nam het initiatief voor het peenplatform. De eerste bijeenkomst op 14 oktober werd in ieder geval goed bezocht.

De eerste editie van het peenplatform speelt zich af op Teeltbedrijf Booijink in Kraggenburg. In samenwerking tussen peentelers, Proeftuin Zwaagdijk, vollegrondsgroente.net, een aantal zaadfirma's en een aantal toeleveranciers zijn 9 objecten aangelegd.

Het gaat om bemestingsonderzoek door Van Iperen, Ten Brinke en Crop Solutions, rassenonderzoek door Bejo, Hazera en Nunhems, een fungicideproef door Bayer en een opkomstproef door Proeftuin Zwaagdijk. Die proeftuin legde ook de proeven en demonstraties aan en zorgt voor het onderhoud.

Agrifirm doet onderzoek naar zwarte vlekken en wortelvlieg, maar die onderzoeken liggen niet bij Booijink in Kraggenburg, maar elders in de Noordoost Polder.

Onderzoekswensen melden

Ulko Stoll en Jan de Lange riepen (groepen van) telers die onderzoekswensen hebben op om die vooral te melden bij het peenplatform. Vervolgens zal bekeken worden welke wensen op het peenplatform van 2017 tot uitvoering kunnen komen.

Voor resultaten van de bemestingsproeven was het op 14 oktober nog te vroeg. Er wordt nog bekeken hoe de resultaten in de winter gepresenteerd gaan worden, mogelijk dat dit een onderdeel zal zijn van het programma op de peendag. De grote lijn door het bemestingsonderzoek is een strategie te vinden die planten optimaal laat groeien, zodat ze weerbaarder zijn tegen ziekten en plagen. Plantweerbaarheid en plantversterkers zijn de sleutelwoorden voor een ontwikkeling die doorzet, luidt de algehele visie.

Rassen zaadfirma's

De zaadfirma's gaven een inkijkje in hun rassenassortiment en nieuwe ontwikkelingen. Hazera gaat met de rassen Priam (B peen) en Pratzy (C/D peen) commercieel. Beide rassen zijn goed bewaarbaar, blijkt uit 3-jarig onderzoek bij Priam en 2-jarig onderzoek bij Pratzy.

Bejo toonde de rassen Bergen, Blanes, Nerac, Nacton, Namibia en Norway. De rassen Nerac en Norway werden met en zonder B-MOX gezaaid. B-MOX is een combinatie van een coating en een zaadbehandeling die op geprimed zaad wordt toegepast. Volgens Bejo kan de technologie een 4 tot 5 ton hogere productie opleveren, omdat de planten meer stresstolerantie bezitten en de algehele gezondheid beter is door een beter ontwikkeld wortelstelsel.

Nunhems toonde Candance met 1,8 en 1,5 ('groeit niet uit de maat') miljoen zaden per hectare, Brillyance, Elegance en Romance. Verder de 'specialties' Snow man (witte peen), Ruby prince (rood), Purple elite (paars met gele kern), Crempak (licht geel), Sirkana (donker oranje voor verwerkende industrie) en Yellowbunch (geel). Al die specialties behoren tot het type Imperator en zijn geschikt voor bewaring tot april.

Serenade tussen de chemie

Uit de fungicideproef van Bayer bleek dat bij een vergelijking van de middelen Luna Experience, Rudis en Serenade in verschillende spuitschema's Serenade onderdeel kan uitmaken van een geïntegreerde aanpak. Met name voor de in dit geval vierde (en laatste) bespuiting bleek dat in dze proef het geval. Bij de inzet van Serenade bij de twee laatste bespuitingen schiet de bestrijding van Alternaria tekort. De proef van Bayer werd kunstmatig met Alternaria geïnfecteerd; het effect op echte meeldauw kon niet worden vastgesteld, omdat er (ook in het praktijkgedeelte van het perceel) geen echte meeldauw optrad.

Prima opkomst

Uit het kiemingsonderzoek bij droogte door Proeftuin Zwaagdijk kwam onder de omstandigheden van dit jaar op het betreffende perceel geen effect naar voren van middelen die op basis van hun vochtbindende eigenschap de kieming van zaad zouden moeten verbeteren. Ook het onbehandelde object vertoonde een prima opkomst.

Een van de middelen was Zeba van fabrikant UBL. Andere objecten waren middelen met een vergelijkbaar werkingsmechanisme. Vorig jaar werd in onderzoek in Kruishoutem wel een betere opkomst met Zeba gerealiseerd onder de toen heersende omstandigheden op dat betreffende perceel. De eigenschap van vocht-aantrekkend vermogen van de producten lijkt vooral effect te hebben onder droge omstandigheden op lichtere grondsoorten.

Of registreer je om te kunnen reageren.