Vollegrond

Nieuws

Belgen worstelen al jaren met drinkwaternorm

In België zit nog steeds 20% van de meetpunten voor de kwaliteit van het oppervlaktewater boven de norm van 50 milligram nitraat per liter. De doelstellingen van het mestactieplan MAP 5 (2015-2018) zullen niet gehaald worden, concludeert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Het doel van MAP 5 is dat in 2018 nog bij maximaal 5% van de MAP-meetplaatsen de drempelwaarde van 50 milligram nitraat per liter overschreden wordt. Op dit moment overschrijdt nog 20% van de meetplaatsen die norm en zit er volgens vilt.be ook weinig ontwikkeling in een daling van het aantal meetplaatsen met overschrijdingen. Vilt.be baseert zich op eigen verslaglegging en informatie van Belga.

Status quo in afgelopen jaren

In 2002-2003 bedroeg het overschrijdingspercentage nog 30%, maar toen was het aantal meetpunten slechts een kwart van het huidige aantal. De minder ambitieuze doelstelling uit MAP 4 (ten opzichte van MAP 5), een eenmalige overschrijding op maximaal 16% van het aantal meetpunten, wordt in 2016 in zes waterbekkens gehaald. Slechts één bekken haalt de doelstelling voor 2018 van 50 milligram nitraat per liter zonder enige overschrijding. De 20% overschrijding geldt als een status quo ten opzichte van de winterjaren 2013-2014 en 2014-2015. Daarnaast voldoet nog geen kwart van de meetplaatsen aan de norm voor orthofosfaat. Het percentage meetplaatsen dat die norm overschrijdt, ligt voor winterjaar 2015-2016 op 77%.

Of registreer je om te kunnen reageren.