Vollegrond

Nieuws

Wereldwijde aspergeproductie lijkt in balans

In Europa is Engeland de snelste groeier als het gaat om het areaal asperge. Daar steeg het areaal in 2015 met 50 procent. Wereldwijd gezien is Mexico het land dat het hardst aan de weg timmert. Daar staat inmiddels 16 duizend hectare.

De focus van Mexico ligt qua afzetgebied op de Verenigde Staten. Daar gaat het de concurrentie aan met Peru. Een voordeel voor Mexico is dat de importtarieven voor Mexicaanse asperges naar de Verenigde Staten zakte van 25 naar 0 procent. Dat is het gevolg van de uitwerking van de NAFTA-overeenkomst. Mede hierdoor zakte het areaal in de Verenigde Staten in de afgelopen 12 jaar met bijna 65 procent. Mexico teelt nu 16 duizend hectare, hoofdzakelijk groene asperge. Het areaal in Peru is nog altijd zo'n 25 duizend hectare. Het grootste areaal teelt China met 70 duizend hectare. In dat land stijgt de consumptie ook het snelst, maar de belangrijkste consumptielanden van asperge zijn de Verenigde Staten, Duitsland en Spanje.

Europese situatie

In Europa is Engeland de snelste groeier. Daar steeg het areaal in de afgelopen 10 jaar met 50 procent naar 2 duizend hectare. In Nederland staat ruim 3 duizend hectare en in Europa is Duitsland de grootste producent met 22 duizend hectare. Bijna 80 procent van het bijna uitsluitend witte product consumeren de Duitsers zelf. De groei van het areaal in Engeland is gekoppeld aan een stijging in het consumptiepatroon in dezelfde orde van grootte. In Engeland gaat het om groene asperge. Dat alles maakt volgens Limgroup in Limnews dat de aspergeproductie wereldwijd goed in balans lijkt bij een redelijk stabiele situatie. De groei lijkt vooral te zitten in de Aziatische landen.

Of registreer je om te kunnen reageren.