Vollegrond

Nieuws

Fonds Kleine Toepassingen krijgt groen licht

Het Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen is vernieuwd. Eind 2015 werd de laatste horde in de definitieve vaststelling van zo’n Fonds genomen. De Europese Commissie liet toen weten geen bezwaren te hebben tegen de subsidieverstrekking.

Het Fonds heeft 400.000 euro per jaar tot haar beschikking. Dat geld komt voor de helft uit een financiële bijdrage van het Ministerie van EZ. Een kwart komt van de primaire sector en een kwart uit een financiële bijdrage van Nefyto. Het Fonds heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. Het secretariaat is ondergebracht bij de NVWA. Daar kunnen ook de aanvragen voor een bijdrage uit het Fonds worden ingediend. De eerste aanvraagronde sluit 14 februari 2016.

Fonds voorziet in behoefte

Het Fonds Kleine Toepassingen is een gezamenlijk initiatief van het agrarisch bedrijfsleven, de toelatinghouders en de overheid en biedt financiële ondersteuning voor de toelating van chemische en groene gewasbeschermingsmiddelen en voor ontheffing van biologische bestrijders voor kleine toepassingen. Dat die behoefte er is, blijkt uit het Fonds over de jaren 2009 tot en met 2013. In die periode werden circa 84 projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.