Vollegrond

Nieuws

'Vos vreet geen wortels, dus niet bejagen'

De Partij van de Dieren is boos op de vrijstelling die is gegeven voor de jacht op vossen.

De vossen zouden zich namelijk tegoed doen aan worteltjes in Noorwijkerhout! En dat bestaat niet, stelt de partij in vragen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Een vos is bij uitstek een vleeseter (kleine knaagdieren) en eet slechts nauwelijks plantaardig voedsel en dan alleen van bessen. De Flora- en faunawet bepaalt dat de noodzaak voor ontheffingverlening moet worden aangetoond, terwijl dat bij deze ontheffing niet het geval is. Ook stelt de partij dat het onwettig is dat de jachtvergunning is afgegeven met gebruik van kunstlicht. Dit leidt tot onevenredige verstoring en schade aan ander wild.

De Partij voor de Dieren wil nu weten van de provinciebestuurders hoe is onderzocht of de vos van de wortels heeft gegeten? Ook wil de partij weten of alternatieven zijn onderzocht en hoe groot de schade dan wel niet was aan de wortels.

Of registreer je om te kunnen reageren.