Vollegrond

Nieuws

Nieuwe inzichten in bemesting asperge

Tweejarig onderzoek op het gebreksziektenveld van PPO Kooijenburg in Rolde heeft volgens Agrifirm Plant nieuwe inzichten opgeleverd over de bemesting van asperge. Aan de hand van deze inzichten gaat het bedrijf aspergetelers adviseren. Dat moet leiden tot een optimalisering van de productie en een efficiënter gebruik van mineralen.

Agrifirm Plant legde op het gebreksziektenveld van PPO Kooijenburg in Rolde in 2014 asperge aan. In dat jaar en in dit jaar werden de effecten van tekorten aan voedingselementen in asperge en het effect van de pH in kaart gebracht. Volgens specialist Asperge Rolf van Dijck zijn daarbij nieuwe inzichten opgedaan, waarbij bleek dat bepaalde elementen een grote invloed op het gewas hebben en andere juist niet. "Ieder element heeft een eigen beeld en die zijn voor het eerst nu vastgelegd", aldus Van Dijck. Ook bleek dat de pH erg belangrijk is voor het aantal stengels. Agrifirm Plant onderzocht daarnaast in welke verhouding de elementen in de bodem aanwezig moeten zijn voor een goede opname.

BemestingsNavigator

Agrifirm Plant heeft de resultaten van het onderzoek vertaald naar de praktijk in de BemestingsNavigator. Deze is ontwikkeld in samenwerking met Eurofins (voorheen Altic). De BemestingsNavigator meet de boven- en ondergrondse groei van het gewas en de hoeveelheid nutriënten in de bodem en het gewas. Daarvoor neemt Eurofins blad- en loofmonsters en grondanalyses. De resultaten worden vertaald naar een concreet bemestingsadvies voor stikstof, kali, magnesium en mangaan. De BemestingsNavigator is ontwikkeld voor de eerste jaren van de teeltcyclus.

Of registreer je om te kunnen reageren.