Vollegrond

Nieuws

Drie Limburgse toeleveranciers bundelen krachten

AgroDyn, BoerenBond Agro en het Limburgsch Landbouwsyndicaat hebben zich voorgenomen per 1 januari 2016 te fuseren. De fusie leidt tot een bundeling van de huidige vooral regionaal gerichte activiteiten van de bedrijven als toeleverancier en adviesorganisaties.

De nieuwe organisatie wil zich in heel Zuidoost-Nederland gaan profileren als een belangrijke kennis- en adviespartner voor de vollegrond, akkerbouw, loonwerk en veehouderij. De komende maanden zal, daar waar mogelijk, de samenwerking al gestalte krijgen.

€27 miljoen

Door de fusie van AgroDyn, BoerenBond Agro en het Limburgsch Landbouwsyndicaat ontstaat een onderneming met een jaaromzet van ruim €27 miljoen. Het voornemen tot fusie is reeds goedgekeurd door de directie en Raad van Toezicht van de betrokken bedrijven en zal worden voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het hoofdkantoor komt in Panningen; Heerlen, Maastricht en Montfort worden nevenvestigingen.

Groei van marktaandeel

De drie bedrijven willen met deze samenwerking de krachten bundelen binnen de snel veranderende markt met toenemende schaalvergroting. De doelstelling van het fusiebedrijf is groei van haar marktaandeel in Zuidoost-Nederland. Naast autonome groei sluit het fusiebedrijf verdere strategische fusies en/of overnames niet uit.

Huidige activiteiten

Het Limburgsch Landbouwsyndicaat uit Maastricht is actief in Zuid- en Midden-Limburg en de aangrenzende Euregio. De voornaamste activiteiten zijn op- en overslag van meststoffen en granen. Daartoe beschikt het bedrijf over een eigen laad- en loslocatie aan het water. Het bedrijf richt zich op advisering en toelevering aan de akkerbouw, loonwerk, veehouderij en is groothandel in meststoffen.

Het werkgebied van AgroDyn omvat Limburg, Zuidoost-Brabant en de aangrenzende Euregio. AgroDyn adviseert en levert producten in de akkerbouw, vollegrondstuinbouw, loonwerk en veehouderij.
BoerenBond Agro is onderdeel van Voergroep Zuid. Zij levert producten en adviezen in Noord- en Midden-Limburg, voornamelijk in de vollegrond. Door de fusie geeft Voergroep Zuid gestalte aan haar wens de plantaardige activiteiten te vergroten.

Of registreer je om te kunnen reageren.