Vollegrond

Nieuws

CDA: Vragen over Brabants pachtbeleid

Het Brabantse CDA wil van Gedeputeerde Staten weten hoe de provincie haar pachtbeleid opnieuw gaat inrichten.

Zo wil het CDA zekerheden dat pachtcontracten vooral aan kleine regionale boeren- en teeltbedrijven blijven toekomen. Zo wil het CDA weten wat de pachtvoorwaarden zijn. Streekgebondenheid van de pachter zou één van de voorwaarden voor pacht moeten zijn, om te voorkomen dat grote veehouders uit andere delen van Nederland pachtgrond aanvragen om hun productierechten op te krikken.

Noord-Brabant wil vanaf 2017 een aantal percelen voor langere periode gaan verpachten. Het CDA vindt dat een goede zaak omdat het bodembeheer via kortlopende pachtcontracten van mindere kwaliteit is dan het bodembeheer via langlopende pachtcontracten. Het CDA wil weten waarom Noord-Brabant niet sneller overschakelt naar meer lange termijn pachtcontracten. Dat geeft Brabantse bedrijven meer zekerheid.

Noord-Brabant heeft haar percelen pachtgrond via pachtbank.nl in de etalage staan. Het gaat vooral om percelen grasland.

Of registreer je om te kunnen reageren.