Vollegrond

Nieuws laatste update:16 jul 2015

Telers vergelijken broccolirassen

Zaadfirma's met broccoli hebben hun nieuwe en mogelijk nieuwe rassen op diverse locaties uitgezet in plantingen in weken 19, 24 en 28. Proeftuin Zwaagdijk bekijkt in (een deel van) deze plantingen in de loop van de teelt per ras de gewasstand.

Vervolgens worden rond de oogst de schermeigenschappen in kaart gebracht. In aanvulling daarop zijn er enkele telersbijeenkomsten, waar de betreffende rassen bekeken kunnen worden. Afgelopen maandag was er een eerste bijeenkomst in Zwaagdijk-Oost, met (bijna) oogstbare, op 6 mei (week 19) geplante rassen. "Dit jaar met veel minder rassen in de vergelijking dan vorig jaar, maar wel met meer potentie", werd in het algemeen geconcludeerd.

Meeldauw

In de vergelijking was niet gespoten met schimmelmiddelen om eventuele verschillen in meeldauwgevoeligheid bloot te leggen. De aantasting stak in vanaf de tweede week van juli de kop op, aldus Verdonk. Er was bemest met MAS + patentkali, gedurende de teelt was drie keer beregend.

Vicario (RZ 25-937)

Vorig jaar ook al beproefd naast Ironman. Mooi scherm, groen, weinig last van meeldauw, een stuksgewicht van een pond is geen probleem. Zwaardere schermen kunnen onder droge omstandigheden wat een geel knopje geven, gaf Rijk Zwaan-adviseur John Groen de telers mee. De oogstbaarheid is als Ironman.

SCG 65282 (Syngenta)

Mooi groen, fijne korrel, uniform. Geen meeldauw, geen mycospaerella. Adviseur Joop Hof: kan soms aan de zijkant wat lossig zijn. Oogst gemakkelijk.

SV 1002 (Seminis)

Voor tweede jaar commercieel, waarschijnlijk beter op zijn plaats in de herfst. Kan op de zijkant wat last van katte-ogen geven, werd opgemerkt.

EOS (Sakata)

Dit jaar voor het eerst grootschalig in de praktijk. In Nederland geen ervaring in planten van week 19 tot en met week 26, waarschijnlijk vooral voor voor- en najaar, aldus Sakata-adviseur Pieter Vermeulen.

NZ 18-181 (Hazera)

Mooie ronde schermen, onder hete omstandigheden gevoelig voor roodverkleuring. Enkele dagen sneller dan Ironman, geen meeldauw. Adviseur Frans van der Ploeg: waarschijnlijk positioneren in augustus/september, en voor minder groeizame grond.

 

Seminis maakte ook duidelijk dat de huidige naamgeving voor haar rassen met cijfers weer wordt vervangen door traditionele rasnamen. Alleen voor bladgewassen waarvoor de rassen elkaar snel opvolgen, blijft de rasaanduiding met cijfers bestaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.