Vollegrond

Nieuws laatste update:24 jul 2015

CTGB laat zeven nieuwe middelen toe

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft zeven nieuwe middelen toegelaten.
  • De fungiciden Palmas, Nautile WP en Nautile WG op basis van de stoffen cymoxanil en mancozeb hebben een toelating gekregen in aardappelen.
  • Ook Profilux op basis van cymoxanil en mancozeb kreeg een toelating, maar mag in tegenstelling tot de andere drie pas na groeistadium BBCH 39 worden toegepast. Het zijn alle vier generieke Curzate M's. Of de middelen ook daadwerkelijk vermarkt gaan worden, is niet bekend.
  • Het herbicide Springbok op basis van dimethenamide-P en metazachloor is toegelaten in winterkoolzaad, sluitkoolachtigen, bloemkoolachtigen, prei, boomkwekerijgewassen, boerenkool, koolrabi, knolraap en koolraap.
  • Het fungicide Propi 25 EC op basis van propiconazool is toegelaten in wintertarwe, wintergerst, winterrogge, zomertarwe, zomergerst, haver, graszaadteelt en cultuurgrasland.
  • Het herbicide Wing P op basis van dimethenamide-P en pendimethalin is toegelaten in een diverse gewassen, onder andere maïs, uien en prei

Of registreer je om te kunnen reageren.