Vollegrond

Nieuws

Aandacht voor vocht en wortelluis tijdens teelt witlofwortels

Als het huidige neerslagtekort op korte termijn niet vermindert, is het met name voor de vroege witlofrassen te overwegen om te gaan beregenen.

TTW-deskundige Hans Vroegindeweij legde deze overweging afgelopen donderdagavond voor tijdens een veldbijeenkomst in Steenbergen. Hij wees daarnaast op de noodzakelijke bestrijding van slawortelluis.

Neerslagtekort

In deze periode van het jaar is er gemiddeld zo'n 100 millimeter neerslagtekort. Momenteel is het vochttekort landelijk gezien echter zo'n 200 millimeter. Volgens het KNMI behoort  2015 daarmee tot nu toe tot de 5 procent droogste jaren.

Vocht in de gaten houden

Een vol gewas verdampt zo'n 25 millimeter per week, dat is grofweg 100 millimeter per maand. Ervan uitgaand dat de helft van die vochthoeveelheid wordt nageleverd uit de bodem, moet de rest 'bijregenen', door natuurlijke neerslag, de aanvoer van extra vocht of via beregening. "Gezien de huidige neerslagvooruitzichten kan beregenen dus noodzakelijk worden", aldus Vroegindeweij. Als eerste op de vroege percelen. Overigens is het vochttekort ten opzichte van het gemiddeld niet in iedere regio gelijk. Voor Flevoland is dit zo'n 80 millimeter, voor het zuidwesten zo'n 120 millimeter. "Dat verschil zie je ook wel terug: in de Noordoostpolder is het vochtgehalte in de ruggen meestal goed op peil, in het zuidwesten tref je ruggen die vaak aanmerkelijk droger zijn."

Minder wortels per hectare

De hamvraag is of het weersverloop tot nu toe de voorbode vormt van een minder aantal wortels dat gerooid kan gaan worden. Door de vochttoestand, wind en koude voorafgaand en tijdens de zaai en kieming, staan er in vergelijking met 2014 gemiddeld 11.000 planten per hectare minder, met meer percelen met 230.000 – 240.000  planten. (zie overzicht onder). Bovendien is in vergelijking met vorig jaar een week later gezaaid. Dat alles heeft ook zijn weerslag op de ontwikkeling en grootte van de planten tot nu toe. Vorig jaar in deze week (week 28 was) de gemiddelde plantdiameter 35 centimeter, met een wortel van 15 tot 16 millimeter diameter. Deze week is de gemiddelde plantgrootte 20 centimeter, met een wortel van gemiddeld 10 millimeter.

 

Slawortelluis aanpakken

Nadrukkelijke aandacht was er voor de slawortelluis, inclusief het advies op gevoelige percelen om niet meer te wachten met bestrijden. Dat kan met Movento, met de kanttekening dat het middel  een week tot tien dagen nodig heeft voor opname door en verdeling in het gewas. Belangrijk voor een geslaagde behandeling is wel dat het gewas voldoende ontwikkeld is ("minimaal 20 – 25 centimeter, vroege gewassen zijn dat nu") en het groeizaam weer is. Movento mag twee keer ingezet mag worden met een halve liter per hectare per keer. Vroegindeweij voegde eraan toe dat in de voorbije jaren eenmalig Movento inzetten al vaak afdoende is gebleken, mits tijdig toegepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.