Vollegrond

Nieuws

PraktijkNetwerk Asperge presenteert overzichtskaart insecten

Het PraktijkNetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf sluit haar activiteiten af met de presentatie van een overzichtskaart van plaag- en bodeminsecten in asperge. Het project liep tweeënhalf jaar en was gericht op het verduurzamen van de aspergeteelt.

De overzichtskaart plaag- en bodeminsecten geeft een overzicht van alle insecten die in asperge kunnen voorkomen. Van alle insecten staat de leefwijze in het kort beschreven en het schadebeeld. Ook is er per insect een overzicht van wanneer de stadia van eitje, larve, pop en volwassen insect aanwezig kunnen zijn. Verder is er een overzicht gemaakt van de natuurlijke vijanden en wanneer die voorkomen, gekoppeld aan het insect dat ze aanpakken. Natuurlijke vijanden kunnen een substantiële rol spelen bij de bestrijding van insecten en met name aspergekevers, blijkt uit uitkomsten van het praktijknetwerk.

Bijdragen aan verduurzaming

Het praktijknetwerk deed in de afgelopen tweeënhalf jaar onder andere onderzoek naar de repellent werking van uienolie tegen aspergevliegen en het effect van beregenen en de Beetle Eater tegen aspergekever. Ook is het gebruik van biologisch afbreekbare folie tegen onkruid na het oogstseizoen opnieuw geïntroduceerd. Alle methoden dragen bij aan verduurzaming van de aspergeteelt.

Introducties en onderzoeken

Verder introduceerde het praktijknetwerk lijmstokken om aspergevlieg te signaleren en de Phytophthora-kit. Er wordt nog gewerkt aan het commercieel maken van het ontwikkelde systeem om het optreden van aspergevlieg te voorspellen. Onderzoeken naar biologische grondontsmetting, zoutbespuitingen tegen aspergekever en bestrijding van bodeminsecten leverden geen nieuwe aanknopingspunten op.

Of registreer je om te kunnen reageren.