Vollegrond

Nieuws laatste update:29 jun 2015

Japanse Haver zorgt soms voor overlast

Sommige percelen waar vorig najaar Japanse Haver als groenbemester heeft gestaan, ondervinden dit jaar veel last van opslag. Dat heeft te maken met het uitblijven van strenge vorst in de winter, maar ook met de wijze van bewerken.

De ene teler spuit Japanse Haver in het najaar standaard kapot, de andere doet dat juist niet. Opslag zorgde op een perceel met ijsbergsla voor ongemak tijdens het schoffelen. De groenbemester was daar niet kapot gespoten, wel twee keer bewerkt (maar niet geklepeld).

Een andere teler spuit Japanse Haver juist in december kapot en doet verder geen bewerkingen meer. Hij heeft geen last van opslag in zijn ijsbergsla. Niet kapot spuiten, maar bewerken met de schijveneg en daarna de winter door het perceel zwart laten liggen, werkte bij weer een andere teler naar behoren. Ook hij heeft geen last van opslag.

Het gewas voor de winter klepelen zou ervoor zorgen dat het vrij-levende aaltje Pratylenchus penetrans beter bestreden wordt. Dat valt te verklaren uit het langer aanwezig blijven van de wortels van de groenbemester in de grond.

Effectieve organische stof

Een goed gewas Japanse Haver zorgt voor een aanvoer van effectieve organische stof van zo'n 1.100 kilo per hectare. Op zandgrond met een ploegdiepte van 25 centimeter en een organisch stofgehalte van 2 procent en een afbraakpercentage van 2 procent, komt de jaarlijkse afbraak bij twee teelten ijsbergsla op 1.419 kilo per hectare. Dat valt op te maken uit de sneltest e.o.s. die Agrifirm Plant op haar website heeft staan. Op deze website is voor meer situaties uit te rekenen hoe groot de afbraak aan effectieve organische stof is.

Of registreer je om te kunnen reageren.