Vollegrond

Nieuws

Eerste vlucht koolgalmug in bloemkool en broccoli

De afgelopen jaren werden de eerste koolgalmuggen tussen eind mei en half juni gesignaleerd. Vier weken na het begin van de vlucht werden de eerste symptomen in het gewas waargenomen.

Het is daarom aan te bevelen preventief te starten met een schema en niet af te wachten tot de eerste schade wordt waargenomen. Symptomen zijn misvormde bladeren en misvormingen in groeipunten in de hartbladeren.

Start met Decis, daarna Movento

Start de eerste twee weken van de teelt met Decis om de volwassen koolgalmug te bestrijden en schakel vervolgens, wanneer de plant goed aan de groei is, over op Movento. Movento werkt op de larve van de koolgalmug. Voor een goede middelopname is een goed groeiende actieve plant noodzakelijk. De afgelopen jaren bleek de derde week van de teelt een zeer geschikt moment om Movento toe te passen.

Advies

  • Pas in de eerste weken van de teelt een pyrethroide, zoals Decis toe;
  • Voer een behandeling van Movento uit in de derde week na planten;
  • Een tweede behandeling uitvoeren met een interval van veertien dagen;
  • Movento alleen toepassen op actief groeiend gewas, minimaal 300 liter spuitvloeistof/hectare, dosering 0,5 liter per hectare.

Bron: Bayer Crop Science

Of registreer je om te kunnen reageren.