Vollegrond

Nieuws

Bejo en HAK verduurzamen teelt rodekool

Bejo Zaden, HAK Groenten en rodekoolteler Jaap Lodders werken volgens de methode Veldleeuwerik aan het verduurzamen van de teelt van rodekool.

Een net gepresenteerde film geeft uitleg over deze methode. Bejo en HAK stellen dat duurzame telen een positief effect heeft op de kwaliteit van een gezond en smakelijk product.

Indicatoren

Stichting Veldleeuwerik is een samenwerkingsverband tussen akkerbouwers, groentelers en verwerkende bedrijven om actief duurzame productie te stimuleren. In de stichting delen agrarische ondernemers en ketenpartners kennis en ervaringen op basis van concrete verduurzaamheidsplannen. In zo'n door de deelnemers op te stellen plan is er aandacht voor tien indicatoren: productwaarde, bodemvruchtbaarheid, bodemverlies, voedingsstoffen, gewasbescherming, water, energie biodiversiteit, menselijk kapitaal en lokale economie. De teler bespreekt het plan met collega telers en wordt bij de uitvoering begeleid door een adviseur van de stichting Veldleeuwerik. Meer informatie is te vinden op www.veldleeuwerik.nl.

Film

In de film 'Van oorsprong tot genieten' is te zien hoe de ketenpartners Bejo Zaden, HAK Groenten en teler Jaap Lodders in de teelt van rode kool samenwerken aan de hand van de methode Veldleeuwerik.

Of registreer je om te kunnen reageren.