Vollegrond

Nieuws 1 reactie

Kostprijsberekening vollegrondsgroenten

De kostencalculatie voor de teelt van spruiten in de printuitgave van Groenten & Fruit nr 7 (3 april 2015) is uitgevoerd met een rekenprogramma waarin allerlei mogelijke kostenposten zijn opgenomen.

Voor de feitelijke berekening worden alleen de voor het betreffende bedrijf relevante posten voorzien van een waarde, jaarkostenpercentage, het percentage waarmee de post aan de teelt moet worden toegerekend, en dergelijke. De methodiek achter deze bedrijfseconomische benadering is behalve voor spruiten uiteraard ook toepasbaar voor andere vollegrondsgroententeelten.

Het rekenprogramma is echter niet vrij beschikbaar. Wie belangstelling heeft om (individueel of in groepsverband) voor zijn teelt een kostenanalyse op te zetten, kan contact opnemen met DLV Plant.

Onderstaand een overzicht van uitgangspunten en kostenposten die aan de orde kunnen komen.

Uitgangspunten

 • Aantal ondernemers;
 • Oppervlakte eigen grond, pacht- en huurland tbv gewas;
 • Waarde toeslagrechten;
 • Aandeel van gewas t.b.v. toerekening algemene kosten.

Vaste kosten

Grond

 • Eigen grond - boekwaarde;
 • Pachtlandkosten;
 • Huurlandkosten;
 • Drainage (eigen grond en pachtoppervlakte vast land);
 • Erfverharding;
 • Kavelpad.

Gebouwen

 • Schuur;
 • Werktuigenberging;
 • Koelcel;

Mechanisatie

 • Trekker(s);
 • Transportwagen;
 • Kiepwagen;
 • Ploeg;
 • Multivator
 • Frees;
 • Plantmachine;
 • Schoffelmachine;
 • Kunstmeststrooier;
 • Spuitmachine;
 • Beregeningspomp;
 • Beregeningshaspel;
 • Buisinstallatie;
 • Oogstmachine;
 • Sorteermachine;
 • Uitlees-unit;
 • Heftruck;
 • Pompwagen;
 • Weegapparatuur;

Variabele kosten

Teelt

 • Plantmateriaal;
 • Grondmonsters;
 • Kunstmest;
 • Gewasbescherming;
 • Rente omlopend vermogen;
 • Verzekering

Afzet

 • Transport;
 • Pallet-/fusthuur;
 • Verpakkingsmateriaal;
 • Labels;
 • Koelkosten bij derden;
 • Heffingen;
 • Provisie

Arbeidskosten

 • Verzorgen plantmateriaal;
 • Planten;
 • Grondbewerking;
 • Kunstmest strooien;
 • Schoffelen;
 • Handwieden;
 • Spuiten;
 • Slakkenkorrels strooien;
 • Toppen/dekken;
 • Oogst  (per hectare);
 • Oogst (per stuk/kilo);
 • Sorteren;
 • Eigen transport naar afnemer;
 • Gewascontrole;
 • Beregenen;
 • Intern transport en afleverklaar maken

Algemene kosten (tbv gewas)

 • Brandstof;
 • Elektriciteit;
 • Werkkleding;
 • Koffie/kantine kosten;
 • Vakbladen;
 • Onderhoudsabonnementen;
 • Contributies;
 • Lidmaatschap afzetorganisatie;
 • Global Gap;
 • Heffing HPA;
 • WOZ-belasting;
 • W.A. -verzekering bedrijf;
 • Milieuverzekering;
 • Rechtsbijstandverzekering;
 • Telefoon (zakelijk huis en mobiel);
 • PC inclusief software;
 • Accountant;
 • Auto's;
 • Bedrijfsauto (geen vrachtwagen);
 • Algemeen loonwerk;
 • Groenbemesters;
 • Bekalking;
 • Teeltbegeleiding;
 • Algemeen grondonderzoek/aaltjesonderzoek;
 • Compost;
 • Dierlijke mest (vaak ten gunste van gewas);
 • Uren algemeen werk;
 • Toeslagrechten (zijn ten gunste van gewas).

Eén reactie

 • JLG Baltussen

  Als je een beetje overweg kunt met Excel dan kun je zelf ook een kostprijs uit rekenen!

Of registreer je om te kunnen reageren.