Vollegrond

Nieuws

België start onderzoek voor aanpak ritnaalden

De laatste jaren zijn er toenemende problemen door ritnaalden, zowel in de gangbare als in de biologische teelt van onder andere maïs, witlof, bieten en aardappelen. Daarom starten de Nationale Proeftuin voor Witloof, Inagro, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een vierjarig onderzoeksproject.

Een onderdeel hiervan is de bemonstering van ritnaalden op zo'n veertig percelen in Vlaanderen met lokvallen van kiemende maïs- en tarwezaden. Ook adulte kevers, kniptorren genaamd, worden bemonsterd met feromoonvallen.

Op basis hiervan ontvangen telers aanbevelingen en advies over de mogelijke beheersmaatregelen. Hiervoor zal tijdens het project ook onderzoek plaatsvinden naar de effectiviteit van verschillende bestrijdingsmiddelen en -technieken en de impact van preventieve teeltmaatregelen.

De resultaten van de monitoring vormen de basis om meer te leren over de aanwezigheid van ritnaalden, de schadelijke soorten en hun vraatactiviteit aan gewassen tijdens het seizoen. Daarnaast zal de uiteindelijke schade geëvalueerd op de percelen worden in relatie tot de vangsten en de omgevings- en perceelsgebonden factoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.