Vollegrond

Nieuws

'Verdeling EU-subsidies benadeelt teler'

Nederlandse telers in de vollegrond worden benadeeld in het huidige Europese landbouwbeleid, zover het om toeslagen gaat.

Een boer of tuinder in Frankrijk of Polen zou in vergelijking met Nederlandse teler meer subsidie ontvangen, omdat hij tegen lagere grondprijzen zijn bedrijf runt. Lagere grondprijzen maken dat er meer grond gekocht kan worden en dus ook meer EU-subsidie kan worden ontvangen.

Dat stelde provinciale staten van de provincie Zuid-Holland afgelopen week bij het hoofdlijnendebat van de werkgroep Europa. De provincie Zuid-Holland werkt aan een sterkere lobby in Brussel, onder meer om middelen voor de warmterotonde voor de glastuinbouw in haar gebied. Ook wil de provincie – samen met andere regio's – het landbouwbeleid beïnvloeden in Brussel. Dat beleid raakt het provinciale beleid op meerdere punten, zoals verduurzaming en innovatiebeleid.

Gedeputeerde Weber noemde als voorbeeld de energietransitie in Zuid-Holland. Naast de investering door de provincie zelf van 100 miljoen euro hoopte hij op Europese investeringen om de huidige innovaties en technieken, zoals de warmterotonde, getijdecentrale en aardwarmte, klaar voor de markt te kunnen maken. Zuid-Holland is actief op het gebied van de energietransitie en dat sluit aan bij de Europese agenda.

Of registreer je om te kunnen reageren.