Vollegrond

Nieuws

Stemphylium grootste loofverdelger in Duitsland

In Duitsland is Stemphylium uitgegroeid tot de voornaamste schimmel die het loof van asperge aantast. Uit onderzoek blijkt dat in Duitsland alleen Stemphylium vesicarium voorkomt, terwijl de gedachte was dat het vrijwel altijd om Stemphylium botryosum ging. Een waarschuwingssysteem tegen de schimmel is in ontwikkeling.

Of het nou om S. botryosum of S. vesicarium gaat, voor de wetenschap is dat interessant, maar voor de aanpak in de praktijk zal het waarschijnlijk niet of nauwelijks verschil uitmaken. Recent Duits onderzoek bevestigt dat tijdig en goed bewerken van het aspergeloof een maatregel bij uitstek is om te voorkomen dat de schimmel overwintert op dode plantenresten. Het loof krijgt dan immers voldoende tijd om goed te verteren.

Liever jong dan oud

In 2014 en 2015 bleek dat vanaf half augustus infectie plaats vindt, waardoor het zinvol is half/eind juni te starten met een behandeling tegen Stemphylium om opbouw van de ziektedruk te voorkomen. De schimmel vormt in jongere aanplantingen een groter probleem dan in oudere. Tot op heden werd gedacht dat de optimale temperatuur voor infectie rond 21 graden Celsius lag, in een range van 15 tot 25 graden, nu is gebleken dat het optimum voor S. vesicarium rond 25 graden Celsius ligt.

Waarschuwingssysteem in ontwikkeling

Uit het onderzoek moet nog blijken hoe groot de productievermindering door Stemphylium kan zijn. De cijfers die tot op heden werden verzameld, vormen een te smalle basis om daarover al uitspraken te doen. Pas op basis van harde cijfers valt een schadedrempel vast te stellen. Het onderzoek moet uiteindelijk uitmonden in een waarschuwingssysteem op basis van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, uitstoot van schimmelsporen en een schadedrempel.

Of registreer je om te kunnen reageren.