Vollegrond

Nieuws

Groenteteler kan uitbreiden na verplaatsing

Een groenteteler in Rucphen werkt mee aan een bedrijfsverplaatsing naar een voormalig melkveebedrijf.

Het gaat om een bedrijf met hoofdteelten asperge en courgette. In een overeen gekomen plan verkoopt hij ruim vijf hectare aan de gemeente en koopt 15 hectare terug met opstal. Daar sloopt de teler de rundveestallen en bouwt er een kas van een halve hectare en nieuwe boerderijwoning met tuinbouwloodsen in een landelijke stijl met winkel.

Dat voormalige melkveebedrijf was eerder ook uitgekocht door BBL om er natuur aan te leggen, maar door beleidswijziging en het opheffen van BBL kwam de grond in eigendom van de provincie Noord-Brabant. Die wil alleen meewerken aan een complete verkoop van het bedrijf aan de gemeente Rucphen, die 12 hectare in portefeuille houdt en voorlopig verpacht. Voor deze grond is ook veel belangstelling, stelt de gemeente in het plan dat in een extra raadsvergadering woensdag ter behandeling voorligt.

De verplaatsing maakt de aanleg van een weg mogelijk. De gemeente heeft voor de aankoop van beide bedrijven en verkoop van 15 hectare een aanvullend krediet nodig van bijna 3,5 miljoen euro. De financiële details van de transactie heeft de gemeente niet bekend gemaakt. Naast de aanleg van een weg, wil de gemeente op de voormalige groentepercelen een bedrijventerrein en woningen realiseren. De grond is dus tegen bouwwaarde getaxeerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.