Vollegrond

Nieuws

Voorstel nieuwe mestnormen voor champost

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil de mestnormen voor champost aanpassen. Daartoe ligt een ontwerpwijziging van Uitvoeringsregeling Meststoffenwet tot 9 december ter inzage. De normen gaan circa 20 procent omlaag.

In het ontwerpbesluit, dat op 1 januari 2016 definitief moet worden, zijn de gehaltes aan stikstof en fosfaat in champost aangepast. Dat is gebeurd na overleg met sectororganisaties en ketenpartijen. De norm per ton voor stikstof en fosfaat gaat omlaag naar respectievelijk 6,7 en 3,6 kilo. De huidige normen zijn 8,2 kilo stikstof en 4,4 kilo fosfaat per ton en dat bleek in de praktijk te hoog te zijn. De verlaging betekent dat er op bedrijfsniveau circa 20% meer champost gebruikt mag worden.
Nieuw zijn normen voor gescheiden champost. Bij gescheiden champost is het laagje dekaarde gescheiden van het compostsubstraat. Voor het compostsubstraat worden de normen 7,1 kilo per ton voor stikstof en 4,1 kilo voor fosfaat.

De nieuwe forfaits staan in een ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Die is in de Staatscourant gepubliceerd, belanghebbenden kunnen er komende tijd op reageren. LTO Nederland toont zich blij met de nieuwe normen, omdat er nu meer champost als bodemverbeteraar gebruikt mag worden. Over de aanpassing van de forfaits is ongeveer anderhalf jaar lang gesproken.

Of registreer je om te kunnen reageren.