Vollegrond

Nieuws laatste update:5 okt 2015

Vanggewas zaaien mag tot 15 oktober

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft van Brussel toestemming gekregen de uiterste inzaaidatum van vanggewassen te verschuiven naar 15 oktober.

Dat maakt het mogelijk twee weken langer vanggewassen in te zaaien. Het verzoek werd ingediend door LTO Nederland en de Nederlandse Akkerbouwvakbond. Om een beroep te kunnen doen op de regeling in verband met uitzonderlijk weersomstandigheden, moet voor 15 oktober eerst een melding worden gedaan op RVO. nl.

Natte omstandigheden

Door de natte omstandigheden en problemen met rooien lukt het veel boeren niet om het oogstwerk tijdig af te ronden. Daardoor kan het zaaien vanggewassen, in het kader van de ecologische aandachtsgebieden, niet tijdig gedaan worden. Dat mocht tot 1 oktober, maar de einddatum is nu verschoven naar 15 oktober. Op deze manier krijgen agrariërs twee weken extra om te kunnen voldoen aan de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het uitstel is verleend, omdat het een situatie van overmacht betreft. Agrariërs die alsnog aan de eisen voldoen, lopen op deze manier hun vergoeding dus niet mis.
De uitzonderlijke weersomstandigheden hebben zich met name voorgedaan in de regio's waar in september meer dan 100 millimeter neerslag is gevallen. Dat is vooral in de Westelijke provincies het geval. Boeren in deze regio's kunnen daarom van deze voorziening gebruik maken. Maar ook buiten die regio's, met vergelijkbare weersomstandigheden, kan aanspraak worden gemaakt op uitstel.

Of registreer je om te kunnen reageren.