Vollegrond

Nieuws

Nieuwe scan brengt erfemissie in kaart

Het Toolboxteam Water heeft met www.erfemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen om emissie vanaf het erf te verminderen.

Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen gebeuren op het erf. Daar wordt de spuit na gebruik gestald en gereinigd en soms ook gevuld. Uit metingen blijkt dat deze emissieroute groter is dan eerst gedacht. Waterschappen stellen vast dat water dat van het erf afspoelt hoge concentraties gewasbeschermingsmiddel kan bevatten. Als die gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater terecht komen, is dat niet alleen slecht voor het milieu. Het ook leiden tot drastische beperkingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Erfemissiescan invullen

Door het invullen van de erfemissiescan kunnen agrariërs eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. De vragen gaan over het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging, het stallen van de spuit en de erfsituatie. Uit de antwoorden volgen de activiteiten waarbij emissie naar het oppervlaktewater kan optreden. Daarnaast geeft de scan informatie over de wetgeving rond erfemissie en praktische informatie over te nemen maatregelen. LTO Nederland en Agrodis gaan de komende maanden aan de slag om de Erfemissiescan bij agrariërs uit te rollen. Agrariërs kunnen ook zelfstandig de scan invullen.

Erfemissiescan aanvullend op Toolbox

De Erfemissiescan is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies en door Broos Water op verzoek van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto. De erfemissiescan is een aanvulling op de Toolbox Emissiebeperking.

Of registreer je om te kunnen reageren.