Vollegrond

Nieuws 1273 bekeken

Hoog water met drainage deed asperges verzuipen

Waterschap Roer en Overmaas is niet verantwoordelijk voor waterschade aan een perceel asperges, ondanks het verhogen van het waterpeil om verdroging tegen te gaan.

Een teler in het gebied in Midden-Limburg heeft het waterschap aansprakelijk gesteld voor de schade aan lager gelegen delen van zijn perceel. De zaak speelt al van voor 2006, maar ook daarna. De verhoogde waterstand zorgde ervoor dat de drainage op zijn percelen de schade juist verergerde. Het grondwater zakte niet en door de hoge waterstand in de sloten leidde het juist tot verdere infiltratie. Dat er schade is, is voldoende aangetoond, maar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch moest de aansprakelijkheid van het waterschap beoordelen, maar wijst die af.

Het waterschap heeft een verantwoordelijkheid om een optimaal waterplan voor de landbouw na te streven, maar stuwde meer water in het gebied om verdroging tegen te gaan. Die hogere doelen waren bij de teler bekend, zodat die zelf verantwoordelijk was voor de schade aan zijn gewas.  Het waterschap heeft de teler over het grondwaterbeleid per brief op de hoogte gehouden. Dat het perceel daarmee minder geschikt werd voor aspergeteelt, had de teler moeten beseffen.

Het hof verwijst de zaak terug naar de rechtbank Limburg om een oordeel te vellen over de kwaliteit van onderhoud door het waterschap van de watergangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.