Vollegrond

Nieuws laatste update:25 okt 2015

Alle percelen in detail openbaar

Alle ruim 1,8 miljoen hectare landbouwgrond zijn op perceelniveau in kaart gebracht.

In één oogopslag is op Boer&Bunder.nl te zien hoe groot een perceel is, welk gewas er staat en wat de grondsoort is. Op lange termijn is de bedoeling dat er meer data gekoppeld wordt aan een perceel. Denk aan bijvoorbeeld weidegang.

Tot zes jaar terug

De data die nu wordt gepubliceerd is afkomstig van de overheid en voor iedereen gratis beschikbaar. Onlangs zijn alle percelen, zoals boeren die hebben opgegeven in de Gecombineerde opgave 2015, verwerkt. Zo is tot zes jaar terug te zien welk gewas er op een perceel heeft gestaan.

Samenwerking

Deze applicatie is tot stand gekomen door samenwerking tussen Crop-R, een softwareleverancier voor akkerbouwers, Liters, een bureau voor creatieve content, Hackwerk Advies en Boerenverstand, beide bureaus voor duurzaamheid en innovatie in de landbouw. De app is met subsidie van het ministerie van Economische Zaken tot stand gekomen.

Open dialoog tussen boer en burger

De initiatiefnemers hebben twee doelen met deze applicatie. Ten eerste willen zij op een toegankelijke manier open data ontsluiten en beschikbaar te stellen voor iedereen. Het tweede doel is dat de applicatie gaat bijdragen aan een open dialoog tussen boer en burger.

Alle percelen in detail openbaarCommunicatie over percelen

Via sociale media, zoals Twitter en Facebook, kan met één druk op de knop gecommuniceerd worden over een perceel. Ook kan je als boer een link sturen van het desbetreffende perceel naar een loonwerker, zodat deze weet welk perceel bewerkt moet gaan worden.

Aanmelden

Wie geïnteresseerd is in de nieuwe app kan zich aanmelden bij Boer & Bunder en kan zelf data, zoals foto's, toevoegen aan een perceel. Vooralsnog kunnen alleen grondgebruikers met een managementpakket van Crop-R zich aanmelden. Volgens Mark Gooskens, projectmanager bij Crop-R, zijn er gesprekken met softwarebedrijf AgroVision. Wellicht dat in de toekomst ook boeren met een managementpakket van dit bedrijf zich kunnen aanmelden.

Data van FrieslandCampina

Boer & Bunder is ook in gesprek met andere partijen die beschikken over landelijke data. Te denken valt aan bijvoorbeeld organisaties die beschikken over natuurgegevens. Een toevoeging aan de bestaande info kan bijvoorbeeld de locatie van akkerranden zijn en welke vogels daar te vinden zijn. Gooskens: "We zijn ook in gesprek met FrieslandCampina." Inhoudelijk wil Gooskens over dit gesprek niet veel kwijt, maar hij laat wel doorschemeren dat informatie over weidegang een welkome aanvulling is.

Data is nog geen geld waard

Omdat het gaat om open data van de overheid, is het voor iedereen gratis beschikbaar. Boeren die een vergoeding willen voor de data die zij beschikbaar stellen, komen van een koude kermis thuis. Volgens Gooskens is het niet ondenkbaar dat in de toekomst wel betaald gaat worden voor data die boeren beschikbaar stellen, maar: "Het is voor boeren heel moeilijk om data te verzilveren. Wie wil ervoor betalen?", vraagt hij zich af. Volgens Gooskens eisen afnemers van landbouwproducten dat boeren informatie beschikbaar stellen. Gooskens: "Doen ze dat niet, dan neemt de afnemer het product niet af."

Of registreer je om te kunnen reageren.