Vollegrond

Nieuws

LLTB start meldpunt wilde zwijnen

De LLTB heeft een meldpunt ingesteld om beter zicht te krijgen op de verspreiding van wilde zwijnen in Limburg. Wilde zwijnen zijn in Limburg in opmars en de indruk is dat veel schades niet gemeld worden.

Vast staat dat wilde zwijnen in Limburg inmiddels vrijwel overal in het landschap aanwezig zijn en dat de populatie snel toeneemt. Dat blijkt onder andere uit de registratie van de Fauna Beheer Eenheid Limburg (FBE), die al vanaf 2000 het aantal meldingen van gedode wilde zwijnen (jagers, verkeer) bijhoudt. Ook zijn er overzichten van uitgekeerde schadevergoedingen als gevolg van vraat- en/of wroetschade aan akker- en tuinbouwgewassen. Veel schades worden echter niet gemeld en de verwachting is dat dit straks alleen nog maar zal toenemen, omdat er vanaf 1 oktober een behandelbedrag van €300 per melding in rekening wordt gebracht.

Ruwe schattingen
Omdat de beschikbare gegevens over daadwerkelijke aantallen en locaties op dit moment onvolledig zijn, kunnen hooguit ruwe schattingen worden gemaakt over het voorkomen van wilde zwijnen. Dat maakt het tevens lastig te voorspellen wat de verwachte toename van het aantal wilde zwijnen in de komende jaren zal zijn en hoe daarop moet worden ingespeeld.
Om een beter inzicht te krijgen over de huidige aantallen en de te verwachten ontwikkelingen heeft LLTB het meldpunt wilde zwijnen ingesteld. Het meldpunt staat open voor boeren en jagers. Het gaat daarbij om visuele waarnemingen, maar ook om sporen en schade aan land- en tuinbouwgewassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.