Vollegrond

Nieuws

Aspergevlieg niet gecharmeerd van uienolie

Of de van uienolie afkomstige geur werkelijk helpt om de aspergevlieg op afstand te houden, durft PPO-onderzoeker Klaas van Rozen niet met zekerheid te zeggen.

Hij maakt het voorbehoud omdat het effect van uienolie dit jaar uitsluitend is getoetst op een enkel demoveld en vergeleken met een vergelijkbaar aspergeveld op 100 meter afstand, zonder herhalingen. Wel is het behandelde veld gekozen op basis van een te verwachten hogere aspergevliegdruk, waarbij gekeken is naar de ligging ten opzichte van nabijgelegen oudere aspergevelden en beschutting.

Gezien deze ervaring lijkt uienolie een mogelijk effect te hebben na aanplant van een aspergeveld. Binnen de productieteelt van asperge is dit de meest gevoelige periode wat betreft schade door aspergevliegen.

Van Rozen lichtte de demo met uienolie onlangs toe op een telersbijeenkomst in Sint Odilliënberg ten behoeve van het praktijknetwerk "Aspergeplagen duurzaam te lijf". Op een dit voorjaar aangeplant aspergeperceel waren 21 flesjes met olie gelijkmatig aan de randen van het perceel verdeeld uitgezet. (20 milliliter per potje, 420 milliliter op het hele perceel; uienolie kost enkele honderden euro's per liter).

Op lijmstokken in het gewas zijn wel aspergevliegen in het gewas gevonden, maar het aantal is onder een schadedrempel van 10 aspergevliegen/val/week gebleven. Hierdoor werd niet ingegrepen met chemische middelen. Dit laatste was wel nodig in een vergelijkbaar aspergeperceel op circa 100 meter afstand. Op dit perceel werd de schadedrempel wel overschreden en is een bespuiting uitgevoerd. De schadedrempel zit overigens nog in een stadium van validering en is binnen het praktijknetwerk op enkele percelen gehanteerd. Uienolie spuiten kan niet, want daarvoor is het te fytotoxisch.

Werking onbekend

"Hoe een dergelijk middel als uienolie eventueel werkt op het gedrag van aspergevliegen is onbekend. Het zou kunnen dat aspergevliegen weinig hebben met de geur van uienolie of dat ze simpelweg een aspergeveld minder snel detecteren. Het is wel aannemelijk dat dit systeem alleen kan werken direct na aanplant op een perceel waar geen asperges hebben gestaan, want dan komen de aspergevliegen altijd van buitenaf het perceel invliegen. En wat de invloed op het gedrag kan zijn als iedereen het toepast is ook niet bekend".

Uienolie wordt in de teelt van peen ingezet tegen de wortelvlieg.

Of registreer je om te kunnen reageren.