Vollegrond

Nieuws 1 reactie

'Nieuwe gebruiksvoorwaarden metam-natrium onwerkbaar'

De nieuwe voorwaarden voor het gebruik van metam-natrium zijn volgens gewasbeschermingsdeskundige Harrie Pijnenburg van DLV Plant onwerkbaar.

De aanscherping voor het ontsmettingsmiddel volgde na een evaluatie van het Ministerie van Economische  Zaken en dient om meer veiligheid te bieden aan toepassers, passanten en omwonenden. Aan het huidige etiket zijn de volgende toepassingsvoorwaarden toegevoegd:

  • Er mag een maximale oppervlakte van 1 hectare behandeld worden, met minimaal 150 meter afstand tussen behandelde velden. De behandelde grond moet direct na toepassing afgedekt worden met VIF (Virtually Impermeable Film) folie gedurende ten minste 14 dagen;
  • Een bufferzone van ten minste 150 meter moet toegepast worden tussen de te behandelen velden en de kadastrale grens van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals scholen, winkels, bedrijven en kantoren. Verder dient het middel minimaal  20 cm diep ingebracht te worden.

Het grootste bezwaar van Pijnenburg heeft betrekking op de verplichte afdekking in combinatie met de bufferzone van 150 meter. Dat is duidelijk een politiek ingegeven maatregel, stelt hij. "Het zou realistischer zijn de afdekplicht te combineren met een buffer van bijvoorbeeld 20 meter. Bovendien is het maar de vraag of er nog loonbedrijven zijn met apparatuur om volveldsfolie te leggen en dit gasdicht af te sluiten, bijvoorbeeld door de randen van de foliebanen aan elkaar te lijmen.

Pijnenburg vreest dat als de genoemde voorwaarden onverkort overeind blijven, dit het einde voor de grondontsmetting met metam-natrium betekent. De ontsmetting wordt onder andere gebruikt voorafgaand aan de productie van uitgangsmateriaal voor  aardbeien, bloembollen en boomkwekerijproducten.
Niet duidelijk is of de aanscherping in deze vorm echt definitief is, oppert Pijnenburg. Het middel krijgt per 1 januari aanstaande een nieuw etiket  in het kader van de herregistratie."

Eén reactie

  • P Verschuren

    Destijds werd in de vollegrondsgroente ook moord en brand geschreeuwd toen het niet meer gebruikt mocht worden. De productie heeft er niet onder geleden, wat mij betreft gauw afschaffen, het is zooi.

Of registreer je om te kunnen reageren.