Vollegrond

Nieuws

Stengels asperges barsten en knappen af

In de dit jaar geplante percelen asperges komen regelmatig gebarsten stengels voor.

De oorzaak lijkt een hoge worteldruk in combinatie met vrij hoge bodemtemperaturen. Het kost op menig perceel behoorlijk wat stengels. Het verschijnsel werd onder andere geconstateerd bij Frank Swinkels in Ysselsteyn tijdens een veldexcursie op 10 juli in het kader van het project Waardenetwerk Asperges Noord-Limburg.

Door de hoge worteldruk en vrij hoge bodemtemperaturen wordt veel water naar de stengels gestuwd en blijkbaar wordt de druk in de stengel zo groot dat ze open barsten en/of afknappen. Het doet zich voor in dit jaar geplante percelen, voornamelijk bij het tweede schot dat nu (pas) komt doorzetten. Het tweede schot blijkt dit jaar bovendien laat op gang te zijn gekomen. Een duidelijke verklaring daarvoor is er niet. Daarnaast hebben de nieuwe aanplantingen over het algemeen een moeizame start doorgemaakt, voordat ze echt aan de groei gingen. Gebrek aan water werd op de bijeenkomst, die Jos van Hamont van DLV Plant werd begeleid, als voornaamste oorzaak genoemd. Daarnaast hebben een aantal koude nachten er geen goed aan gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.