Vollegrond

Nieuws

'Uitbreiding vliegveld Lelystad raakt groenteteelt'

Uitbreiding van Lelystad Airport zal tot een verhoogde uitstoot van Polycyclische koolwaterstoffen (PAK) leiden.

Wat dat voor effect heeft op de teelt van spinazie, broccoli, boerenkool, sla en prei in de omgeving van het vliegveld is niet duidelijk, blijkt uit een bureaustudie van Alterra Wageningen UR. Er is te weinig bekend over luchtverontreiniging van vluchthavens op omliggende teelten. De uitstoot van Lelystad Airport lijkt wel beperkt in vergelijking met de uitstoot van andere industrie in Lelystad. De studie is onderdeel van de Milieu Effect Rapportage (MER).

Anders dan bij andere Nederlandse luchthavens, zijn er in de omgeving van Lelystad Airport veel teelten van verse producten. Dergelijke gewasproducten staan bloot aan luchtverontreiniging. Gevoelig zijn vooral gewassen die pas geoogst worden in de herfst en winter omdat de genoemde landbouwgewassen dan nauwelijks of niet groeien terwijl er wel depositie is, en producten die weinig of niet gewassen worden.

Voor een aantal stoffen die uitgestoten worden bij luchthavens (zware metalen, polycyclische koolwaterstoffen) zijn normen voor landbouwproducten. Voor PAK's in gewassen is er alleen een norm voor zuigelingen- en peutervoeding. Er is één pluspunt aan de uitbreiding van Lelystad Airport. De uitstoot van lood zal afnemen, doordat grotere vliegtuigen loodvrije brandstof gebruiken.

Of registreer je om te kunnen reageren.