Vollegrond

Nieuws

Noord-Holland gaat ganzen rigoureus aanpakken

Volgens een nieuw beheerplan wil de provincie Noord-Holland de populatie aan ganzen terugbrengen naar de omvang van tien jaar geleden, respectievelijk 100.000 trekganzen en 25.000 standganzen. Het nieuwe beheerplan heeft de steun van landbouworganisaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland.

De komende vijf jaar zullen honderdduizenden ganzen worden afgeschoten om een beheersbare populatie over te houden. Nu maken naar schatting 250.000 trekganzen in de winter een tussenstop. Daarnaast zijn er 100.000 ganzen die hier het hele jaar door zijn. Volgens het nieuwe beheerplan wil de provincie deze groepen terugbrengen naar de omvang van tien jaar geleden, respectievelijk 100.000 trekganzen en 25.000 standganzen. Het nieuwe beheerplan heeft de steun van landbouworganisaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland. Ook natuur- en recreatiegebieden ondervinden last van de immer uitdijende ganzenpopulatie.

Toenemende schade

De uitgekeerde schade door het faunafonds bedroeg vorig jaar 4,2 miljoen, waarvan bijna 90 procent voor rekening komt van foeragerende ganzen. Als nu niet wordt ingegrepen, zou het schadebedrag kunnen oplopen naar 7 miljoen. Tegelijkertijd worden door de maatregelen in het akkoord overwinterende ganzen goed beschermd.

Belangrijkste uitgangspunten

De betrokken partijen zijn overeengekomen dat de winterperiode ingaat op 1 november (voorheen 1 oktober) en de zomerperiode op 1 maart (voorheen 1 april). In de winterperiode is schadebestrijding uitsluitend mogelijk op kwetsbare gewassen. Doordat de winterrust wordt verkort, is het mogelijk om twee maanden langer aan populatiebeheer en schadebestrijding te doen.

Hoogte tegemoetkomingen in schade

Met betrekking tot de tegemoetkoming in schade hebben de 12 provincies eerder besloten dat er een landelijk plafond wordt gesteld van jaarlijks 2 miljoen euro voor zomerschade in heel Nederland. Ook geldt een behandelbedrag (soort leges) van €300 voor schadeverzoeken. Wel heeft de provincie toegezegd een extra vergoeding beschikbaar te stellen aan agrariërs in rustgebieden. Boeren in deze gebieden krijgen naast de 100 procent tegemoetkoming in schade van het Faunafonds, een bedrag van €50 per schadehectare, tot maximaal €15.000 over drie jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.