Vollegrond

Nieuws

Minder vollegrondsgroentetelers willen uitbreiden

Het aantal vollegrondsgroentetelers dat wil uitbreiden, is sinds vorig jaar gezakt van 24 naar 18 procent. Het aantal bedrijven dat wil stoppen daalde van 3,5 naar 2,8 procent.

Het percentage uitbreidingsplannen binnen de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt loopt terug. Nog 18,3 procent van de vollegrondsgroentetelers (vanaf 5 hectare) heeft plannen om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden. In 2013 was dat nog 24,2 procent; in de 2 jaar daarvoor bijna 20 procent. Het percentage van de telers dat denkt aan stoppen of afbouwen schommelt de laatste zes jaar tussen 2,5 en 4,5 procent en kwam in 2014 op 2,8 procent uit. Dit jaar geeft 37,6 procent van de vollegrondsgroentetelers (met een bedrijfshoofd van vijftig jaar of ouder) aan dat er een opvolger klaar staat om het bedrijf over te nemen.

De toekomstplannen van Nederlandse akkerbouwers.

Dat blijkt uit de AkkerbouwScanner 2014, de jaarlijkse telefonische inventarisatie van AgriDirect onder Nederlandse akkerbouwbedrijven en vollegrondsgroentetelers. In januari tot en met maart beantwoordden ruim 4.300 agrariërs met minstens 10 hectare akkerbouwgrond en/of 5 hectare vollegrondsgroenteteelt vragen over de toekomstintenties en de aanwezigheid van een mogelijke bedrijfsopvolger.

De opvolgsituatie van Nederlandse akkerbouwers.

Of registreer je om te kunnen reageren.