Vollegrond

Nieuws

Brabantse waterschappen stellen onttrekkingsverbod in

Waterschap Brabantse Delta en waterschap De Dommel hebben een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater ingesteld. Er mag in delen van de gebieden die onder die waterschappen vallen tot nader order geen water uit sloten of beken worden gehaald.

Waterschap Brabantse Delta heeft per 23 juni een volledig onttrekkingsverbod ingesteld voor het stroomgebied van de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart in Breda. Waterschap De Dommel stelde 22 april al een verbod in voor de Reusel ten zuiden van het Wilhelminakanaal en voor de Kleine en Groote Beerze. Sinds 20 juni geldt het verbod voor alle beken, zijbeken en sloten in het gebied van Waterschap De Dommel, met uitzondering van de beken de Tongelreep, de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal en de Zandleij. De zijbeken en sloten die uitkomen in deze drie beken vallen dus wel onder het uitgebreidere verbod. De verboden gelden tot een nog nader vast te stellen tijdstip. Op de naleving van het verbod om water te onttrekken worden verscherpte controles uitgevoerd.
Door de recente droogte is de waterstand in bovengenoemde waterlopen te ver gedaald. Hierdoor kunnen planten en dieren in sloten, beken, rivieren en andere watergangen sterven. Ook kunnen oevers en kades langs deze waterlopen uitdrogen en hierdoor beschadigen. De besluiten zijn ook gebaseerd op de weersverwachting, die de komende tijd geen neerslag van betekenis aangeeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.