Vollegrond

Nieuws 2 reacties

Aaltjes krijgen te weinig aandacht

Het probleem van aaltjes wordt door telers onderschat. Het komt regelmatig voor dat de aandacht voor aaltjes ontstaat als het kwaad al is geschied. Vervolgens is het lastig om de populatie onder de duim te krijgen.

Marcel Clephas van maatschap Clephas-Jacobs liet op donderdag 5 juni tijdens een excursie van Vollegrondsgroente.net zien wat aaltjes kunnen aanrichten. Hij teelt ijsbergsla en de groei van zijn voorjaarsplanting liet te wensen over. Uit een aaltjesmonster zonder incubatietijd bleek dat er sprake was van de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne hapla (Noordelijk wortelknobbelaaltje) en fallax (bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje). Ook werd in zeer beperkte mate (38 aaltjes per 100 ml grond) het vrijlevende aaltjes Pratylechus penetrans aangetroffen.

Aantallen wortelknobbelaaltjes

Bij het gedeelte van het perceel ijsbergsla met als voorvrucht suikerbieten werden 184 hapla en 700 fallax per 100 ml grond gevonden en bij het gedeelte met als voorvrucht aardappelen 389 hapla en 82 fallax. Deze resultaten sluiten naadloos aan bij de kennis die er over deze aaltjes is (zie kennisakker.nl). Aardappelen tonen een besmetting van M. hapla niet, maar vermeerderen dat aaltje wel behoorlijk. Suikerbieten tonen een besmetting van M. fallax niet, maar vermeerderen dat aaltje weer sterk.

Meer aandacht voor aaltjes

Volgens de informatie op kennisakker.nl over M. hapla treedt in (ijsberg)sla alleen bij vroege plantingen bij lage temperaturen en slechte groeiomstandigheden wel eens schade op. Van M. fallax zijn hieromtrent geen gegevens bekend. Deze gegevens bevestigen de vermoedens die op deze avond geuit werden dat er wellicht meer aan de hand is op dat perceel. De pH was 5,4 tot 5,6.

Toch geeft dit voorbeeld aan hoe verrassend aaltjes ineens kunnen opduiken en dat er ter voorkoming daarvan meer aandacht voor aaltjes zou moeten zijn.

Zwarte braak

Voor Clephas resteert oogsten wat er te oogsten valt en vervolgens de aaltjespopulatie zo snel mogelijk zien te minimaliseren. Daarbij is zwarte braak onder warme, vochtige omstandigheden de meest effectieve methode gebleken. De grond ontsmetten zou ook kunnen, maar de toepassing van metam-natrium is voorlopig tot 15 augustus verboden.

Laatste reacties

  • R.J.G. Roeven

    naar aanleiding van deze problemen zal bij onze open dag voor bladgewassen op 24 juni in Toenisvorst Duitsland Leendert Molendijk aanwezig zijn. Deze PPO specialist op het gebied van aaltjes kan tips en adviezen geven om aaltjes verminderen. Uiteraard staat alles in het teken van bladgewassen.
    Mocht U nog vragen of interesse hebben dan kunt U contact opnemen met Ruud Roeven Syngenta 0620017747

  • Ing Meints

    Ook kan Bodem resetten worden ingezet om aaltjes te bestrijden.

Of registreer je om te kunnen reageren.