Vollegrond

Nieuws

Teler krijgt gehoor in strijd tegen waterschap

De Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat het Waterschap Aa en Maas beter onderzoek moet doen naar mogelijke effecten van ingrepen in een gebied nabij Bakel.

Een aspergeteler vreest wateroverlast, waardoor zijn teelt gevaar loopt. De rechter vindt dat dit risico beter in kaart gebracht dient te worden door het waterschap. Een ingehuurd onderzoeksbureau heeft daarvoor niet de juiste gegevens gehanteerd.

Het Waterschap Aa en Maas wil in het projectgebied Peelrandbreuk het oorspronkelijk karakter van het riviertje Esperloop als afwatering van het gebied Geneneind herstellen. Karakteristiek voor dit gebied is het optreden van kwelwater. Door eerdere aanpassingen in het gebied zijn deze zogenoemde wijstverschijnselen grotendeels verloren gegaan.

De rechtbank vindt dat het waterschap onvoldoende informatie heeft vergaard over de effecten van de waterafvoer op de Esperloop, over de wijze waarop deze effecten worden gereguleerd en over hoe en waar deze effecten worden gemonitord. Het waterschap heeft met name de gesteldheid van de Esperloop niet juist ingeschat, blijkt uit de uitspraak. Daardoor is niet zeker dat het plan bij eisers perceel niet kan leiden tot een dusdanige stijging van het waterpeil en het grondwaterpeil dat geen schade wordt toegebracht aan de aspergeteelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.