Vollegrond

Nieuws

Module vertaalt eigenschappen compost in geld

Met de Economische Waardekaart Keurcompost van de BVOR is het mogelijk de positieve eigenschappen van Keurcompost uit te drukken in geld. Daarmee kunnen telers inzicht krijgen in de waarde van compostproducten binnen het totale bemestingsplan.

De Economische Waardekaart gaat uit van de samenstelling van een specifieke partij Keurcompost. De gebruiker van de tool moet deze invullen, bijvoorbeeld op basis van een analyseverslag. Vervolgens berekent het rekenmodel vijf waardes.

Dat is ten eerste de waarde van de aanvoer van effectieve organische stof (EOS). Het model gaat hierbij uit van het vervangen van stro door Keurcompost EOS. Dit is een conservatieve aanname, want in de praktijk worden meestal (duurdere) groenbemesters gebruikt. Verder berekent de tool de bemestende waarde in het eerste jaar en in de jaren daarna. Dat gebeurt op basis van de hoeveelheid kunstmeststoffen die wordt uitgespaard. Bij berekening van de kalkwaarde van Keurcompost houdt het rekenmodel de toediening van kalk via Dolokal als referentie aan. De ziektewerendheid wordt berekend op basis van een standaard waarde die is herleid uit Belgisch onderzoek. Tenslotte bepaalt de tool de koolstofvastlegging in de bodem. Dit punt is vooral van maatschappelijke waarde.

Sommige eigenschappen, zoals de levering van spoorelementen als borium en mangaan, zijn op dit moment nog onvoldoende nauwkeurig in geld te kwantificeren. Het Platform Keurcompost werkt daar wel aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.