Vollegrond

Nieuws

ZLTO en DLV Plant gaan samenwerken

ZLTO en DLV Plant hebben een intentieverklaring ondertekend waarin is afgesproken intensief te gaan samenwerken. en.

De productschappen vallen weg en per 1 mei komt ook een eind aan de activiteiten van LTO Groeiservice (LTO Vollegrondsgroente.net). Met deze samenwerking tussen ZLTO en DLV Plant kan de continuïteit van de dienstverlening worden geborgd.

Er is gekozen voor een gezamenlijke uitbouw van Proefboerderij Rusthoeve als kenniscentrum voor akkerbouw en vollegrondsgroente. Verder wordt aan de vollegrondstelers een totaalpakket van advies en dienstverlening geboden. Zo kunnen telers blijven rekenen op de vertrouwde begeleiding van  studie- en kerngroepen per gewasgroep, het organiseren van veld- en informatiebijeenkomsten en de diverse demodagen en symposia, aldus DLV Plant deze middag in een persbericht. Daarnaast worden er de komende maanden ook gezamenlijke stappen gezet richting andere plantaardige sectoren.

ZLTO-Directeur Elies Lemkes-Straver: "Met de combinatie van belangenbehartiging, vakkennis en innovatie sorteren we voor op de toekomst en willen we leden helpen het beste bedrijfsresultaat te bereiken,  relevante samenwerkingspartners. Dit past bij de nieuwe weg die we als ZLTO vorig jaar zijn ingeslagen; dichterbij onze leden."

Directeur Jacco van der Wekken van DLV Plant: "Onafhankelijk onderzoek, innovatie en vakkennis zijn essentieel voor de ontwikkeling van de bedrijven. In combinatie met netwerkactiviteiten en belangenbehartiging wordt ook de sector versterkt en wordt er een volledig dienstenpakket aangeboden."

Of registreer je om te kunnen reageren.