Vollegrond

Nieuws

Nederlandse peen nagenoeg schoon

De hoeveelheid middelresidu in Nederlandse peen is nagenoeg te verwaarlozen. De Duitse kwaliteitsbewaker voor agrarische producten DLG (Deutsche Landwitrschaftsgesellschaf) vond in onderzoek gedurende een aantal jaren residugehaltes van toegelaten middelen tot hoogstens 3 procent van het wettelijk toegestane MRL-niveau. Dat mag je ‘supergoed’ noemen, aldus Hendrik Eerkens van de Dutch Carrot Group onlangs op de jaarlijks gehouden peendag in Emmeloord.

Het resultaat betekent dat Nederlands peen ook zonder voorbehoud voldoet aan de bovenwettelijke MRL-eisen, die veel supermarkten stellen. Deze eisen verschillen overigens (nog steeds) per supermarkt. Lidl legt de grens voor het residuniveau bij maximaal 33 procent van de wettelijke norm, Jumbo en AH accepteren maximaal 50 procent van de MRL. Aldi hanteert een grens van 80 procent van de MRL, maar legt de lat bij maximaal drie werkzame stoffen.

Om dat lage MRL-niveau te handhaven, is het van belang zo min mogelijk verschillende actieve stoffen te gebruiken, maar dan wel zo veel mogelijk uit verschillende middelgroepen om resistentie te voorkomen. Het aantal toepassingen kan worden ingeperkt. "Veel spuitschema's gaan uit van vier toepassingen. Maar veel middelen zijn dusdanig sterk dat twee of drie behandelingen volstaan voor een goed resultaat. Bij fungiciden is verder de volgorde van middeltoepassing van invloed op de hoeveelheid residu", aldus Eerkens.
De huidige insecticiden geven weinig residuproblemen. Bij de insecticiden vraagt de inzet van Boxer extra aandacht, omdat de werkzame stof relatief gemakkelijk aangetroffen kan worden. "Beperk de inzet, indien mogelijk. Is een volledige dosering niet nodig, verlaag die dan zo ver als verantwoord is."

Of registreer je om te kunnen reageren.