Vollegrond

Nieuws

Doek valt voor Gaucho Tuinbouw in kool

Het Ctgb heeft besloten de toelating van Gaucho, Gaucho Tuinbouw en Admire in te trekken per 31 januari 2014. Gaucho Tuinbouw voor in kool mag tot 1 mei 2014 nog worden verkocht en opgebruikt.

Bayer CropScience is het volstrekt oneens met de voorgenoemde besluiten, die volgens de firma deels gebaseerd zijn op nieuwe (onrealistische) veronderstellingen en niet op nieuwe gegevens. Bayer bezint zich dan ook op nadere stappen. Volgens de firma is het zaadbehandelingsproduct volstrekt veilig voor vogels, wanneer het volgens de instructies op het etiket wordt gebruikt.

Gaucho nog wel in sla

De toelating van Gaucho in sla en andijvie blijft wel overeind. Wel mag voortaan het afvalwater van kassen waarin sla en andijvie wordt opgekweekt niet meer op het oppervlaktewater worden geloosd en moet bij lozing op het riool een specifiek op het etiket omschreven zuivering worden toegepast.
In suiker- en voederbieten mag Gaucho nog tot 1 juli 2014 worden verkocht en opgebruikt.

Admire veldtoepassingen

Voor Admire heeft het Ctgb besloten veel veldtoepassingen in te trekken. Aanleiding is een recent gepubliceerd laboratoriumonderzoek, de Roessink-studie, die zou aantonen dat de norm voor waterorganismen aangescherpt moet worden. Vele Admire-toepassingen zouden niet aan deze nieuwe normering voldoen. Volgens een praktijkstudie van Bayer, uitgevoerd volgens het protocol van het Ctgb, zouden er geen onaanvaardbare langere termijn invloeden zijn voor de meest gevoelige vogelsoorten. Voor het oude etiket van Admire geldt een uitverkoop- en opgebruiktermijn tot 1 mei 2014.

Of registreer je om te kunnen reageren.