Vollegrond

Nieuws

Toolbox emissiebeperking voorziet in behoefte

Van de vorige jaar gestarte Toolbox emissiebeperking hebben in 2014 zo’n negenduizend personen gebruik gemaakt. De Toolbox geeft praktische handvatten om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Aan de bestaande set van informatiekaarten met praktische maatregelen tegen emissie die de Toolbox bevat, wordt in 2015 een nieuw instrument toegevoegd waarmee specifiek de emissies vanaf het erf in kaart te brengen zijn. Ook komt er in 2015 een korte video rond emissie.

In 2014 hebben zo'n negenduizend boeren, tuinders en loonwerkers gebruik gemaakt van de Toolbox. Dat is een aantal waarvoor de voorzitter van het team Klaas Jilderda vooraf zou hebben getekend.

Een vijfde neemt maatregelen

LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto zijn vorig jaar gestart met de Toolbox emissiebeperking. Via bedrijfsbezoeken van distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en van toezichthouders van de waterschappen en via lezingen van Nefyto-deelnemers zijn de toolboxkaarten het afgelopen jaar onder de aandacht gebracht.

Uit een enquête ingevuld door toezichthouders van waterschappen en leden van Agrodis blijkt dat pakweg een vijfde van de bezochte boeren, tuinders en loonwerkers maatregelen heeft genomen naar aanleiding van het bezoek. Positief is dat mensen die nog geen extra emissie-maatregelen hadden genomen, in pakweg een kwart van de gevallen aangeven dat wel te gaan doen.

De toolboxkaarten zijn te vinden via www.toolboxwater.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.