Vollegrond

Nieuws

Nieuwe film vraagt aandacht voor emissie op erf

Een nieuwe film moet telers en loonwerkers bewust maken van het feit dat er ook op het erf sprake kan zijn van emissie.

Als niet de juiste maatregelen zijn getroffen, kunnen bij het schoonmaken van de spuit gewasbeschermingsmiddelen in het riool en in de sloot terecht komen. Dat is te voorkomen.

De film 'Emissie... ook niet op het erf!' maakt niet alleen duidelijk dat bij ongewenste emissie vanaf het erf de sloten vervuilen, maar ook dat dit ertoe kan leiden dat het middelenpakket verder wordt ingeperkt. Middelen die vanaf het erf in de sloot spoelen, leiden tot overschrijding van de waterkwaliteitsnorm tot soms wel tweehonderd keer. Dat is niet alleen funest voor het waterleven, maar kan ook leiden tot een verbod op het middel.

In de film komt onder andere loonwerker Marcel Verhoeven uit Erp aan het woord over zijn visie rond emissie en hoe Verhoeven deze problematiek voor zijn bedrijf heeft aangepakt. Verder legt Jan Bouwman van Syngenta uit waarom het aanpakken van verwijdbare emissie zo belangrijk is. Ivo Roessink van Alterra laat zien wat er in de sloot allemaal leeft. Tot slot komen verschillende zuiveringssystemen voor restvloeistof en waswater in beeld. De film is te zien op Youtube.

Of registreer je om te kunnen reageren.