Vollegrond

Nieuws laatste update:10 dec 2014

Ketenorganisatie voor bemestingsaspecten in oprichting

Het Nederlands Centrum voor de ontwikkeling van Rijenbemesting (NCOR) en toeleveranciers van meststoffen en voor precisiebemesting geschikte werktuigen werken aan een ketenorganisatie ter bevordering van smart fertilisation, ofwel 'slim bemesten'.

Dit doen ze door middel van de inzet van technische mogelijkheden om voedingselementen plaats-specifiek te doseren als GPS en werktuigen voor rijenbemesting, en met gebruikmaking van reststromen naast kunstmeststoffen.

Een op slim bemesten gerichte ketenorganisatie is volgens Herre Bartlema (NCOR) nodig om betere sturing te geven aan de verduurzaming van de bemesting, onder invloed van milieutechnische eisen (zoals het stelsel van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat) en vanwege bedrijfseconomische argumenten (kunstmeststoffen worden steeds duurder).

Daarnaast komen er steeds meer reststromen die mineralen bevatten beschikbaar uit andere sectoren, als spuiloog (N), struviet (fosfaat) en voor bemesting geschikte vloeistofstromen uit mestverwerking als mineralenconcentraat. "Die zijn vaak bijna gratis en passen prima voor doseertechnieken als rijenbemesting, waarmee 'op maat' en binnen de beperkingen van de wettelijke gebruiksnormen bemest kan worden", aldus Bartlema. "Een op bemesting gerichte ketenorganisatie kan bijdragen aan een goede en veilige omgang met die reststromen en aan de ontwikkeling van de daarvoor vereiste logistieke systemen en van hulpmiddelen (als navigatie) om die meststoffen op een praktische manier plaats-specifiek te doseren."

Volgens Bartlema maakt BLGG AgroXpertus slim bemesten' inmiddels al mogelijk door na een bodemanalyse te vermelden hoe de bemesting eruit kan zien als dat gebeurt met rijenbemesting. Dat extra advies is er al voor snijmaïs, in de loop van 2015 volgt die ook voor suikerbieten, aardappelen, uien en voor vollegrondsgroenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.