Vollegrond

Nieuws

Nieuwe online tool voor bemestingsadvies

Meststoffenfabrikant OCI Agro en adviesbureau BLGG hebben samen een online adviesprogramma rond bemesting ontwikkeld. Het programma legt sterk de nadruk op reparatie van de bodemvruchtbaarheid.

Het nieuwe programma ondersteunt telers in het vinden van de balans tussen een landbouwkundige optimale productie en wat volgens de wet is toegestaan. Daarbij gaat de online tool in eerste plaats uit van het handhaven of verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Immers, dat is de basis voor een goede productie en dat valt met bijmesten hooguit bij te sturen.

De adviezen houden rekening met de effecten van eerder toegediende organische mest. Het advies over de basisbemesting is gebaseerd op de actueel beschikbare bodemvoorraad en wat er aan nalevering nog te verwachten valt.

De applicatie voorziet verder in overzichten die op bedrijfsniveau laten zien of aan de wettelijke normen wordt voldaan. De organische stofbalans geeft op zowel perceel- als bedrijfsniveau aan of de hoeveelheid in de bodem terugloopt, gelijk blijft of toeneemt.

Dankzij een koppeling met het computersysteem van BLGG kunnen klanten van BLGG hun analyseverslagen automatisch ophalen en koppelen aan percelen. Koppelingen met andere laboratoria en/of systemen voor teeltregistratie liggen in het verschiet. BLGG biedt het adviesprogramma aan onder de naam 'TerraDecide'.

Of registreer je om te kunnen reageren.